fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Osalusakadeemia kokkuvõte

10.-11.septembril toimus Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud Osalusakadeemia, kus osales terve hulk Eesti osaluskogusid ja noorteühendusi. Seljataga on kaks meeleolukat koolituspäeva, mille jooksul saadi teadlikumaks demokraatiast, noortepoliitika- ja ühenduste huvikaitsest ning paljust muust.

Esimest päeva alustas Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja politoloog Tõnis Saarts, kes tegi ülevaate poliitilisest osaluse seostest noorte, kodanikuühiskonna ja populismiga. Loeng sisaldas teemasid, millega võiksid noorteorganisatsioonide liikmed vähemalt põgusalt kursis olla, seetõttu oli see hariv ja kasulik igale osalejale. Osalejad said ülevaade kolmest põhilisest demokraatia tüübist: esindus-, osalus- ja otsedemokraatia. Praktilise ülesandena oli osalejatel võimalik valida erinevate konservatiivsete euroopa erakondade vahel ning otsida erakondadega seotud protestide ja kampaaniate ning nendest põgusalt kaaslastele rääkida.

Seejärel toimusid töötuba noorteühendustele ja koolitus osaluskogudele. Noorteühenduste töötoas jagati gruppidele Eesti Noorteühenduste Liidu Riigikogu Valimiste Platvormid ning gruppides valiti välja kõige teemakohasem alapunkt ning tulemuseks oli asjalik ja meeldiv arutelu osalejate vahel. Töötoa lõpupoole küsisid töötoa läbiviijad ENL-i juhatuse esimees Triin Roos ja juhatuse aseesimees Kaarel Taimla tagasisidet ürituste kohta. Kõik ikka selleks, et koolituste kvaliteeti ja relevantsust veelgi suurendada.

Pärast väikest pausi tervitas osalusakadeemia publik ministrite nõunikke Kristi Rüütlit ja Risto Kaljuranda. Nõunikud rääkisid oma tööülesannetest, seostest noorte osalusega ja anti nõu, kuidas ministrite poole pöörduda saab. Anti julgustust, et ühtegi asjakohast ideed ei lükata kõrvale ning alati on võimalus enda hääl kuuldavaks teha.

Päeva viimaseks teemaks oli noorte osaluse fondi töötuba, mida viis läbi Eesti Noorteühenduste Liidu osalusprogrammi juht Maarja Mehiste. Alustuseks said osalejad kiire ülevaate projekti fookustest, milleks on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine, noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö ning ka 2022 suunistest. Lisaks räägiti sellest, kes projekti saavad taotleda, kes mitte ja mida üldse rahastatakse. Lühidalt peab projekt keskenduma noorte osaluse arengule või olema sellega suuremal määral seotud. Seejärel jagati noored gruppidesse, kus juba päriselt projektiloomist katsetada sai. Noored olid entusiastlikud, aktiivsed ning koostöö sujus kenasti. Töötoa lõpus said grupi esindajad oma värvikaid projekte ka publikule esitleda. Ideed olid samuti väga head ning grupid said ENL-i liikmetelt projektide kitsaskohtade kohta tagasisidet ja küsiti küsimusi. Esinejaid oli ülimalt vinge kuulata, sest esitletud ideed olid inspireerivad ja muljetavaldavad. Päev lõppes toreda meelelahutusprogrammiga.

Teine päev algas Miltton New Nordics valitsussuhete juhi Sandra Kamilova loenguga huvikaitse teemal. Esmalt paluti osalejatel huvikaitse defineerida ja räägiti põgusalt lobitöö ajaloost. Räägiti läbi põhjused, miks peaksime tahtma poliitikat mõjutada. Koolitaja jagas infot erinevate keskkondade kohta, kust vajalikku informatsiooni leida. Põhilistena võib välja tuua valitsuse tegevusprogrammi (nt. Kaja Kallase II tegevusprogramm), eesnõude infosüsteem EIS ja rahvaalgatus.ee. Koolitaja oskas teema selgelt ja konkreetselt lahti mõtestada, tuues välja ka mitmeid näiteid.

Järgnevalt toimusid koolitused noorteühendustele teemal “Huvikaitse ministeeriumides”, mida viis samuti läbi Sandra Kamilkov ning osaluskogudele koolitus hariduskomisjoni toimimisest. Noorteühenduste koolitusel räägiti natuke detailsemalt, kuidas oma ideed ministeeriumis esitleda, kui on vajadus tegeleda probleemiga riigi tasandil ning kuidas selleks õigesti valmistuda. Etapid räägiti läbi ning koostati gruppides ka valitud teema näidisettekanne ministrile. Koolitaja esines ministrina küsides teema kohta mõtlemapanevaid küsimusi, et imiteerida kohtumist ministriga. Käesolev koolitus andis tõuke ja julguse, et oma huvide ja väärtuste eest seista. Teemaplokk oli arendav ja interaktiivne. Isegi kui hetkel ei pruugi tunduda, et seda infot lähiajal vaja läheb, ei tea kunagi, millal võib see vajadus tekkida.

Jõelähtme noortevolikogu liige Maria Susanna Piirimäe kommenteeris üritust positiivselt, ta sai uusi teadmiseid KOV-i toimimisest ja kuidas nemad noortevolikoguga nendega paremini koostööd teha saaks. Tema jaoks oli kõige ägedam noorte osaluse fondi töötuba. ENL- üldkorralduse vabatahtliku Inara Eina jaoks oli emotsioon hea ning tema lemmikud olid esimese päeva koolitused. Ta sai palju siseinfot ja teadmisi KOV-ide kohta.

Koolitus on hästi organiseeritud- esinejad olid tasemel ning oli piisavalt pause, mis olid aeg-ajalt sisustatud lõbusate mängudega. Koolitus sisaldas ka küllaltki palju praktilisi tegevusi, mis andis väga palju juurde. Loodetavasti võttis iga osaleja endaga koolituselt kaasa midagi uut ja vajalikku, mida rakendada oma edaspidises töös seoses noorteorganisatsioonidele. Täname ürituse korraldajaid, sponsoreid, koolitajaid ja kõiki osavõtjaid!

/ Autor

Teele Särekanno

teele.sarekanno@gmail.com

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status