fbpx

/ Infonurk / Huvikaitse / Eelajaloolised õpikud veavad osalusmaastiku hauda kaasa

Olles ise läbinud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi, mäletan hästi, kuidas inimese- ja ühiskonnaõpetuse tundides räägiti viisakusreeglitest, riigi toimimisest kui ka kodanikuühiskonnast, kuid viimasel teemal tundsin, et ei mindud kunagi süvitsi. Just minu oma varasem kogemus ning huvi antud teema vastu tõid mind mõttele,et ehk kasutati minu koolides lihtsalt õpikuid, milles ei pandud rõhku osalusvõimaluste käsitlemisele ning otsustasin tutvuda teiste õpikutega, mida hetkel koolides kasutatakse. 

Kokku uurisin 20 õpikut ning keskendusin vaid teemaplokkidele ja peatükkidele, kus käsitleti erinevaid noorte jaoks olemasolevaid osalusvõimalusi ning järgnevalt teen lühikese ülevaate konkreetsetest õpikutest, kust vastavat infot leidsin:

Inimene ja ühiskond. Õpik II kooliastmele, III osa

Autorid: Kristiina Uriko, Vootele Hansen, Margit Pärn

Kirjastus: Avita

  • Kodanikuühendused- mainitud on, et inimesel on õigus erinevate ühendustega liituda, mainitakse looduskaitsjaid, korteriühistuid.
  • Noorteühingud ja õpilasesindus- “Üle Eesti tegutsevad näiteks Kodutütred, Noored Kotkad, skaudid ja noorteühendus ELO.”, tuukse välja 4H ja EÕEL.

Inimese- ja ühiskonnaõpetus 8. klassile

Autorid: Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik, Jaan Lahe, Igor Gräzin, Rein Teesalu, Andrei Hvostov, Marko Mihkelson, Rein Ruutsoo, Edvard Ljulko, Kadri Klementi, Ragne Kõuts, Margit Keller, Mari Järvelaid, Gristel Võsa

Kirjastus: Avita 

  • Teavitatakse noorte võimalusest kõikvõimalikel tasanditel kaasa rääkida ning arvamust avaldada (nt. kool, küla, linn, riik, Euroopa jne).
  • Tuuakse detailselt välja erinevaid võimalused:

“Kuidas olla ühiskonnas aktiivne”- loetelu erinevatest võimalustest koos kirjeldustega.

Sootsium

  1. klassi ühiskonnaõpetus

Autorid: Anu Toots

Ülesannetekogu autorid: Maidu Varik. Õpiku lisaülesannete autor on Airi Kuusk.

Väljaandja: Koolibri 

  • Peatükk,mis koondab kodanikualgatusi, vabaühendusi. 
  • Tutvustatakse õpilasele õpilasesindust, EÕELi ning ENLi, kuid seda kõike väga pealiskaudselt, et reaalsuses ei saa temaga võõras inimene sellest midagi aru.

Mosaiik

  1. klassi ühiskonnaõpetus

Autorid: Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris

Ülesannetekogu autorid: Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris

Väljaandja: Koolibri

  • Õpikus on olemas peatükk “Mis noorteorganisatsioonid Eestis tegutsevad?”
  • Antud peatükis tuuakse välja KOLM organisatsiooni: Skaudid, Kodutütred ja Noored Kotkad. Teistest osalusvõimalustest pole sõnagi. 

Kokku uurisin 16 õpikut, mis olid leitavad Opiqu keskkonnas ning 4 füüsilist õpikut, mida minu tuttavad olid lahkesti nõus laenama. Vaatasin läbi kõik ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse kui ka ühiskonna-ja inimeseõpetuse õpikud, mis süsteemis olemas olid alates II kooliastmest. Lisaks uurisin ka konkreetsele teemale suunatud õpikuid, nt. leidus eraldi õpikuid, mis olid suunatud suhtlemisele ning ka neid, mis noore tuleviku kujundamisele. Paraku ei olnud ka nendes käsitletud osalusvõimalusi. 

Osalusvõimalusi käsitleti kokku vaid 4 õpikus (mõnes raamatus olid osalusvaldkonnaga seondud mõisted sõnastikus välja toodud, kuid seda ma ei arvestanud, sest otsest peatükki, kus teema sisu käsitletakse, ei olnud). Ka nende 4 õpiku puhul leidus küllaltki üldistavaid ning ebaselgeid peatükke, kuid ka väga selgeid ning informatiivseid õppematerjale, mida oli ka mul huvitav lugeda. 

Parima näitena tooksin välja “Inimese- ja ühiskonnaõpetus 8. klassile”, autoriteks Helle Pullmann, Kaia Kastepõld-Tõrs, Tõnu Viik jt. Selles õpikus oli nimekirjadena välja toodud väga palju erinevaid võimalusi, kus ja mida saaksid noored teha, n.ö. igale maitsele leidus midagi koos detailse seletusega, mida antud võimalus endast täpselt kujutab. Selgitatud oli ka katuseorganisatsioonide, nagu ENL, EÕEL rolli ning lisatud olid ka nende kodulehtede lingid. 

Minu väike uurimus oli nukra tulemusega ning annab mõtlemisainet pikemaks ajaks. Noorte osaluskogude jätkusuutlikust on võimalik tagada vaid käsikäes haridussüsteemi ning kaasajastatud õppematerjalidega, sest just kooliharidus on see, mis peaks suunama noort mõtlema oma kogukonnale, tulevikule ning ühiskonnale laiemalt ja soodustama ka sellesse panustamist. Selle artikli eesmärk on suunata tähelepanu antud teemale ja kutsuda ka noorte osalusega tegelevaid organisatsioone end aktiivsemalt noortele esitlema, et tagada aktiivsete noorte ja osalusvaldkonna üldine järelkasv

Viited:

 

/ Autor

Hannaliisa Rebane

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status