fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Õppevisiit viis avastama Soome osalusmaastikku

Eesti Noorteühenduste Liit korraldas 24.-26. mail õppevisiidi Soome, kus kohtuti Tampere ja Helsingi osaluskogude, kohaliku omavalitsuse ametnike ja noorte osalust toetavate organisatsioonidega, et tutvuda nende osaluskogude toimimise mehhanismide ja meetoditega. Õppevisiidi käigus keskenduti ka sellele, kuidas noori selles protsessis aidatakse ja toetatakse. Praktikaid ja teadmisi, mida endaga Eestisse kaasa võtta, oli mitmeid.

Esimesel päeval külastasime Helsinki Oodi raamatukogu, mis on suurepärane näide avatud ruumist ja teenuste ristkasutusest, kus raamatukogu kõrval on hoones näituseruumid, kinosaal, kohvikud, helistuudiod, õppeklassid, lasteala, üüritavad kabinetid ja koosolekuruumid, töötoad, mängu- ja meediaruumid, koosolemisalad ja vaikusekohad.

Visiidi esimene kohtumine toimus teisel päeval Tampere linna rahvusvahelise noorsootöö nõustaja Sanni Karjalainen´iga. Huvitav oli see, et Soomes on vastavalt noorsootöö seadusele noored kuni 29-aastased ning üldjuhul tegelevad noorsootöötajad noortega vanuses alates 12.eluaastast. Noortekeskused teevad tihedat koostööd formaalharidusega, külastavad koole ning viivad läbi infotunde ja koolitusi. Üllatuseks oli näha Soome mobiilse noorsootöö näidist – Liikkis. Liikkis on mobiilne „noorsootööruum“, mida noored saavad kutsuda kõikjale, kus nad aega veedavad. Liikkise töötajad kohtuvad noortega näiteks koolihoovides, kaupluste ja kaubanduskeskuste parklates, parkides ja tänavatel. Liikkises leiavad noored lisaks kvalifitseeritud noorsootöötajatele turvalise siseruumi, kus vesteldes juua tass kohvi ning mängida lauamänge. Lihtsaim viis Liikkisesse jõudmiseks on sotsiaalmeedia kaudu, näiteks Instagramis @nuortenliikkis.

Tamperes on unikaalne 2001. aastal asutatud algkooliealistele lastele suunatud lasteparlament (Lasten parlamentti), mille eesmärk on saada Tamperes otsuste tegemisel kuuldavaks algkooliealiste laste arvamus ning õpetada lastele demokraatiat ja mõjutamisoskusi, kasutades selleks lapse eale vastavaid meetodeid. Ideed pärinevad lastelt endilt ja neid käsitletakse funktsionaalselt, lastele eakohaselt.

Samuti Tampere noortevolikogu (Nuorisovaltuusto ehk nuva) on noorte mõjutajate rühm (mitte lihtsalt noorte esindajad, vaid just mõjutajad ehk tänapäeva keeles suunamudijad), mis toob esile noorte hääle linna otsuste langetamisel ning püüab parandada nende osalemis- ja mõjutamisvõimalusi ning üldist staatust linnas. Noortevolikogu tegevus on erakonnapoliitiliselt ja usuliselt vaba.

Võrreldes Eestiga on Tamperes noorte aktiivseks kaasamiseks ja osaluse toetamiseks kohalikus  omavalitsuses tööl neli täiskohaga ametnikku ning noored saavad noortevolikogu istungitel osalemise eest kompensatsiooni, mis motiveerib noori suuremal määral osalema ning võtma seda kui vastutusrikast tööd.

Helsinkis toimus kohtumine noorte kaasamise ja Helsingi noorteteenistuses osalemise planeerijaga Ella Tanskanen´iga. Tema ülesandeks on Helsingi noorte osalusraamistiku väljatöötamine ja koordineerimine, mis koosneb erinevatest osalusvormidest ja foorumitest, sealhulgas ülelinnaline osaluseelarve Nuorten budjetti, mis on noortealgatuste toetamise süsteem. Ta koordineerib ka Helsingi noortenõukogu ja üritusi, mis kasvatavad dialoogi noorte ja Helsingi otsustajate vahel.

Viimane kohtumine visiidi raames oli Nuorten Akatemia´ga, mis koosneb noorte osaluse ekspertidest, kes edendavad noorte osalust tehes koostööd koolide ja teiste õppeasutustega ning pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele võimalusi noortega töötamiseks. Samuti viivad läbi ühiskoolitusi, kaasates tegevustesse noored ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, tuues nad ühise laua taha.

Saadud kogemus on suureks toeks sügisel Alutaguse valda loodava noortevolikogu käivitamisel ja noorte osaluse teadlikumal toetamisel kohaliku omavalitsuse tasandil.

/ Autor

Nelli Kuldmaa

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status