fbpx

/ Infonurk / Osaluskogud / Õpiränne võimestas noorte osaluse koostöövõrgustikku

Osalusprogrammi meeskonna liikmed Teele ja Kätlin osalesid 28.11-01.12.2023 Lätis,  Jūrmalas toimunud foorumil “New Power in Youth”, mille fookuses oli valdkondadevaheline koostöö noorte osaluse ja kodanikuhariduse toetamisel. Foorumil keskenduti eelkõige noorsootöö- ja haridusvaldkonna võimalustele, mille tulemusena paraneks noorte osalus demokraatlikus elus.

Graafiline kokkuvõte foorumil toimunud ettekannetest, aruteludest ja teistest tegevustest.

Rahvusvaheline foorum tõi kokku teemast huvitatud esindajad erinevatest sektoritest ja riikidest, mis andis ülevaate valdkonnas toimuvast. Foorumi raames jagati  kogemusi ning kasulikke näpunäiteid läbi ettekannete ja parimate praktikate jagamise ning soodustati omavahelist koostööd. Esindatud olid Eesti, Läti, Sloveenia ja Kagu-Euroopa riikide delegatsioonid.

Foorum toimus rahvusvahelise projekti „New Power in Youth (NPiY): Fostering youth participation in democratic life!“ raames, mille üldiseks eesmärgiks on kvaliteetsem, kaasaegsem ja noortega arvestavam kodanikuharidus ja osalusvõimalused, mis oleks toetatud ka poliitika tasandil.

Oleme Eesti Noorteühenduste Liiduga valmis panustama õpirände järeltegevustesse, mis leiavad aset Eestis peale õpirände lõppemist. Keskendume esialgu eelkõige Eesti delegatsiooni kuuluvate organisatsioonide omavahelise koostöövormi loomisele. Samuti on mõttes minna uuesti õpirändele Lätti, et saada rohkem teada noorte osaluse mõõdikute loomise protsessist, sest oleme ise välja töötamas toimiva osaluskogu kvaliteedikriteeriumeid.

Aitäh , esinejatele ning teistele  osalejatele inspireerivate vestluste ja arutelude eest.

/ Autor

Kätlin Merisalu

katlin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status