fbpx

/ Anneta ENLile

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Eesti Noorteühenduste Liit on liitunud annetuste kogumise hea tavaga ning meie tegevus on kooskõlas Eesti kodanikuühiskonna eetikakoodeksiga. Meie planeerimisdokumendid ja tegevuste aruanded on kenasti kodulehel üleval.

Teie annetatud raha läheb Eesti noorteühenduste ja noortepoliitka sõbralikuma keskkonna loomisse. Nii on sul võimalus aidata tegelikult iga noort meie kodumaal.

ENL on kantud valitsuse poolt tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. See tähendab, et eraisik saab oma maksustatavatest tuludest pärast teisi mahaarvamisi annetatud summa maha arvata ning juriidilisel isikul ei teki annetades lisakulusid.

Annetuse saad kanda Eesti Noorteühenduste Liidu arveldusarvele EE862200221020678903.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status