/ Tunnustamised

ENL on tegevusaja jooksul tunnustanud oma liikmeid, partnereid ja töötajaid. Projekti lõppedes tänatakse vabatahtlikke ja partnereid.

ENLi tunnustab

ENLi Aasta Tegija on inimene, kelle mõtted ja teod on ENLi tegevusi kõige enam positiivselt mõjutanud. See on inimene, kelle hoogsa tegevuse tulemusena on ENLis mõni teema või valdkond märkimisväärselt arenenud. Aasta Tegija tahab ja suudab innustada nii ennast kui ka teisi (nt oma ühenduses) ja probleemide lahendamises aktiivselt kaasa lüüa. 

Kõige Noorem on inimene või organisatsioon, kelle mõtted ja teod on kõige enam mõjutanud noortevaldkonna arengut. Kõige Noorem ei pruugi olla aastatelt noor, kuid on seda kindlasti hingelt.

Organisatsiooni hing – Tema on teie organisatsiooni Vabatahtlik suure tähega. On abi vaja? Sa tead, et tema aitab. On väga abi vaja? Sa tead, et tema aitab. Inimene, kelle peale saab alati toetuda ning kes hoiab meeskonnavaimu üleval

Aasta noorteprojekt aitas muuta keskkonda meie ümber paremaks ning pakkus täiendavat võimalust noortele mitteformaalses keskkonnas kogemusi omandada. See projekt ei mõjutanud ainult üht noorteorganisatsiooni, vaid tegi head kõigile, kes sellega otseselt või kaudselt kokku puutusid. Annaks elu meile rohkem selliseid projekte!

Aasta noorteühing – noorteorganisatsioon, kes on 2019. aasta jooksul tegevustega enim edendanud noorte võimalusi osaluse valdkonnas. See on organisatsioon, ilma mille panuseta ei oleks paljud protsessid edasi liikunud või üldse algatatud.

Aasta osaluskogu – noortevolikogu või maakondlik noortekogu, kes on 2019. aastal enim silma paistnud sisuliste tegevuste läbiviimisega ja panustanud mõjusalt kohaliku kui ka riikliku tasandi osalusvaldkonna arengusse.

 

2004

Aasta Tegija – Katrin Ohno (YMCA)
Kõige Noorem – Aivar Haller, Tallinna Kesklinna valitsus, Toivo Sikk

2006

Aasta Tegija – Kristjan Pomm
Kõige Noorem – Eduard Odinets (MISA/MEIS)

2007

Aasta Tegija – Tegusad Eesti Noored ja Juvente
Kõige Noorem – Mailis Reps

2008

Aasta Tegija – Triin Maripuu (G4S noorteklubi)
Kõige Noorem – Heateo SA noorteprogramm S.I.N.A. ehk Suured Ideed Noorte Algatusel

2009

Aasta Tegija – Kristina Mänd (EMSL)
Kõige Noorem – SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

2010

Aasta Tegija – Aune Lillemets
Kõige Noorem – SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

2011

Aasta Tegija – Eesti Skautide Ühing
Kõige Noorem – Avatud Eesti Fond

2013

Aasta Tegija – Sandra Kamilova
Kõige Noorem – Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakond

2014

Aasta Tegija – Mailis Ostra
Kõige Noorem – ei antud välja

2015

Aasta Tegija – Maia Eskla
Kõige Noorem – Anne Kivimäe ja Riigikogu

2016

Aasta Tegija – Liisa Lillemets
Kõige Noorem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2017

Aasta Tegija – Laura Õigus
Kõige Noorem – Õiguskantsleri kantselei

2018

Organisatsiooni hing
Ursula Ilves (Viljandi Noortevolikogu)
Anu Parvelo (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts)
Aasta noorteprojekt
Noorte [eel]arvamusfestival
Vaimse tervise loengud (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts, MTÜ lahendus.net)
Aasta noorteühing
Eesti Skautide Ühing
Aasta osaluskogu
Paide Linna Noortevolikogu

2019

Organisatsiooni hing
Aana-Liisa Kaste (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts)
Kaire Jürgenson (Eesti Gaidide Liit)
Aasta noorteprojekt
Võitja: Keskkonnanädal 2019 (Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse üliõpilaste Selts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Bioteaduste üliõpilaste Selts, Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus ja Matemaatika-informaatika Tudengiselts)
Mainime Ära ka: Heateod memmele-taadile (Noorteühing Eesti 4H)
Aasta noorteühing
Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse üliõpilaste Selts
Aasta osaluskogu
Kohila Noortevolikogu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status