/ Tunnustamised

ENL on tegevusaja jooksul tunnustanud oma liikmeid, partnereid ja töötajaid. Igal sünnipäeval tunnustatakse Aasta Tegijat ja Kõige Nooremat, jõulupeol tunnustatakse aasta parimaid noorteprojekte ja -algatusi. Projekti lõppedes tänatakse vabatahtlikke ja partnereid.

Allpool loetelu ENLi pikimast tunnustamisprogrammist, Aasta Tegija ja Kõige Noorem.

ENLi Aasta Tegija on inimene, kelle mõtted ja teod on ENLi tegevusi kõige enam positiivselt mõjutanud. See on inimene, kelle hoogsa tegevuse tulemusena on ENLis mõni teema või valdkond märkimisväärselt arenenud. Aasta Tegija tahab ja suudab innustada nii ennast kui ka teisi (nt oma ühenduses) ja probleemide lahendamises aktiivselt kaasa lüüa. 

Kõige Noorem on inimene või organisatsioon, kelle mõtted ja teod on kõige enam mõjutanud noortevaldkonna arengut. Kõige Noorem ei pruugi olla aastatelt noor, kuid on seda kindlasti hingelt.

2004
Aasta Tegija – Katrin Ohno (YMCA)
Kõige Noorem – Aivar Haller, Tallinna Kesklinna valitsus, Toivo Sikk

2006
Aasta Tegija – Kristjan Pomm
Kõige Noorem – Eduard Odinets (MISA/MEIS)

2007
Aasta Tegija – Tegusad Eesti Noored ja Juvente
Kõige Noorem – Mailis Reps

2008
Aasta Tegija – Triin Maripuu (G4S noorteklubi)
Kõige Noorem – Heateo SA noorteprogramm S.I.N.A. ehk Suured Ideed Noorte Algatusel

2009
Aasta Tegija – Kristina Mänd (EMSL)
Kõige Noorem – SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

2010
Aasta Tegija – Aune Lillemets
Kõige Noorem – SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

2011
Aasta Tegija – Eesti Skautide Ühing
Kõige Noorem – Avatud Eesti Fond

2013
Aasta Tegija – Sandra Kamilova
Kõige Noorem – Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakond

2014
Aasta Tegija – Mailis Ostra
Kõige Noorem – ei antud välja

2015
Aasta Tegija – Maia Eskla
Kõige Noorem – Anne Kivimäe ja Riigikogu

2016
Aasta Tegija – Liisa Lillemets
Kõige Noorem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

2017
Aasta Tegija – Laura Õigus
Kõige Noorem – Õiguskantsleri kantselei

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status