/ Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Visioon

BÜS viib tulevased bioteadlased maailma tipptasemele.

Missioon

BÜS arendab mitmekülgselt tulevasi bioteadlasi ning populariseerib teadust ühiskonnas.

 

Oma visiooniga soosime noorte eesmärkide kõrgele seadmist ning seeläbi maailma tipptasemele jõudmist. BÜS aitab seetõttu aktiivselt kaasa Seltsi liikmete mitmekülgsele arenemisele, mis annab eelise nii tööturul kui ka akadeemias. Oma tegevuse kaudu paneme aluse tugevale ning edasipüüdlikule teadlaste põlvkonnale.

Korraldame teadusteemalisi ettevõtmisi nagu seminarid ja filmiõhtud, käime ka koolides loenguid pidamas ja bioteaduste erialasid tutvustamas. Panustame õppekavade edendamisesse tudengite tagasiside kaudu ja arendame koostööd välismaa ülikoolidega. Tõstatame keskkonnateadlikkust nii seltsis kui ühiskonnas.

 

 

 

 

/ Sotsiaalmeedia