fbpx

/ Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit

Esimene ühing nime all “The Young Men´s Christian Association (YMCA) asutati 1844. a. Londonis. Selle ühingu taotluseks oli noorsoo igakülgne vaimne ja kehaline kasvatamine ja arendamine kristlikus vaimus. 

YMCA ridades maailams on 58 miljonit liiget 119 riigis. 

Eesti YMCA (NMKÜ) sündis aastal 1924. 

YMCA (NMKÜ) on oma mitmekesiste üritustega olnud paljudele heaks kasvatajaks ja elule ettevalmistajaks. Ta on jätnud jäljed Eesti noorte liikumise ajaloosse oma istegevuse ja enesearendamise meetodiga. Paneb imestama, mida noored on suutelised saavutama, kui neil avaneb võimalus rakendada ellu kasulikke mõtteid, mis neid huvitavad ning kui neid juhivad andunud juhid. YMCA meelsus ja atmosfäär soodustab, süvendab ning kultiveerib kokkukuuluvustunnet ja ühte meelt. Olgu need vanemad või nooremad, erikoolidest või erinevatelt aladelt-YMCA katuse all on nad kõik üks. 

Eesti Vabariigi president Konstantin Päts on YMCA tööd hinnanud 1938. aastal järgmise avaldusega:

“NMKÜ töö on olnud suureks väärtuseks rahvale, haridus- ja vabaajaveetmise-tegevused on aidanud tõsta noorte ja nende perekondade üldkultuurilist taste, on aidanud tööjuhatusi parandada töötingimusi vabrikutes ja on leidnud täielikku tunnustust riigiasutuste poolt. NMKÜ töö tugevaks küljeks on kindel töösüsteem ning põhineb pedagoogilistel põhimõtetel ja mida rakendatakse haritud juhtide poolt. Seepärast ei ole NMKÜ töö juhuslikku laadi, vaid kindlalt plaanitsetud ülesehitustöö. 

Eeskujulik on ka NMKÜ kehalise kasvatuse programm, mille eesmärgiks on liikmete tervise ja töövõime arendamine ning korv- ja võrkpallimängude levitamine noorte seas. See oli ka NMKÜ, kes algatas püsivate laagrite ehitamist noorsoole. ”

Kuhu on YMCA jõudnud tänaseks? Oleme liitunud YWCAga (NNKÜ), samalaadse naisteorganisatsiooniga 120 riigis, kus osaleb 20 000 kohalikku YWCA organisatsiooni, sest koos on kergem oma ideid ja eesmärke teaostada. Oleme Maailmaliitude ja euroopa samalaadsete organisatsioonide täieõiguslikud liikmed ja tänu sellele same kaasa rääkida kogu maailma haaravates probleemides – noorte tööpuudus, narkomaania, naistega kaubitsemine, prostitustsioon, AIDS / HIV , laste- ja noorte tervishoid ja vaba aja veetmine, noorte koolitamine, vähekindlustatud perede lapste toetamine, katastroofipiirkondade aitamine jne. 

Tunneme uhkust oma YMCA Rannapungerja laagri üle, kus juba üle 20 aasta on saanud eesmärgistatult puhata väga paljud Eesti lapsed ja kus on osalenud noored nii USAst, Venetsueelast, Guatemaalast ja teistest Ladina-Ameerika riikidest. 

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status