/ Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

EÕÜL on iseseisev, kasumit mittetaotlev õigusteaduskonna tudengite poolt juhitud organisatsioon, mille meeskonna moodustavad umbes 30 entusiastlikku noort. Organisatsioon korraldab igal hooajal mitmeid õigusalaseid üritusi erinevate advokaadibüroode, Eesti kohtusüsteemi asutuste ja teiste valdkonna esindajatega. Tavapäraseks ürituste formaadiks on foorumilaud, kuid viiakse läbi ka bürookülastusi, intervjuusid, töötube jms. Korraldatavad üritused on eelkõige suunatud õigusteaduskonna üliõpilastele ning nendel osalemine on tasuta.

VISIOON:

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu visiooniks on tuua praktiline õigusteaduse oma ala professionaale kaasamisega juuratudengitele lähemale.

MISSIOON:

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit leiab, et edukas tudeng on mitmekülgsete erialaste teadmiste, tarvilike tutvuste ja avatud mõtlemisega. Seetõttu korraldab EÕÜLi meeskond oma ala professionaalidega seminare, foorumeid ning muid seltskondlikke üritusi.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status