fbpx

/ Eesti Väitlusselts

Eesti Väitlusselts loodi 1994. aastal Avatud Eesti Fondi programmina George Sorose algatatud avatud ühiskonna liikumise raames. 1998. aastal sai meist iseseisev mittetulundusühing. Oma tegutsemise algusest on Eesti Väitlusselts igal aastal korraldanud suvekooli, alates 1996. aastast toimuvad keskkoolide ja 1999. ülikoolide Eesti meistrivõistlused.

Täna on Eesti Väitlusselts üleriigiline, enam kui 1000 liikmega vabaühendus, kelle argumenteerimisele üles kutsuval häälel on arvestatav kaal nii haridusmaastikul, koolitusturul kui ühiskondlikus arvamuskultuuris. Aastate jooksul oleme koostöös avaliku ja erasektori partneritega viinud läbi sadu projekte ja üritusi. Oluliseks koostööpartneriks ja rahastajaks on läbi aastate olnud haridus- ja teadusministeerium.

Missioon

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Visioon

Eesti Väitlusselts loob atraktiivseid tingimusi väitlusoskuste arenguks üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Eesti Väitlusselts on ühiskondliku dialoogi soodustaja ning arvamusliider selle argumenteerituse hindamisel. Eesti Väitlusselts pakub oma liikmetele arengu- ja eneseteostusvõimalusi ning organisatsioon toimib professionaalsetel alustel.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status