fbpx

/ Eesti Väitlusselts

Millega Eesti Väitlusselts tegeleb?

Eesti Väitlusselts (EVS) on juba 29 aastat tegelenud missiooniga arendada oskusi, mille abil võidaks aruteludes tugevam argument. Väitlusseltsis on täna neli suunda.

Arutleva hariduse suund töötab selle nimel, et igal Eesti noorel oleks võimalik saada kvaliteetset argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ning eneseväljendusoskuste alast haridust, levitades väitlusmeetodi kasutamist nii ainetunnis kui ka süvendatult valikaine/huviringi vormis. 

Võistlusväitluse suunal korraldab EVS väitlusvõistlusi ning toetab seda, et igal noorel oleks võimalus tegeleda kõrgetasemelise võistlusväitlusega. 

Väitlusseltsi meedia ja ühiskonna suund hindab ühiskondliku diskussiooni kvaliteeti ja loob argumenteeritud sisu, et tõsta avaliku arutelu taset ning anda inimestele viisid, kuidas infot kriitiliselt tarbida. EVS teeb koostööd meediaväljaannete ja partneritega, sh avaldame Eesti Päevalehes regulaarselt faktikontrolle, ning kahel viimasel valimiste perioodil oleme vedanud teadlikku valimisotsust toetavat kampaaniat Tark Valija koos mõttekoja Praxisega. 

Väitlusseltsist on välja kasvanud täiskasvanute koolitusettevõte SpeakSmart OÜ, mis koolitab avaliku, era- ning kolmanda sektori organisatsioone ja asutusi. 

Väitlusselts tegutseb eesti ja vene keeles. Põhitegevusi toetab rahvusvaheline koostöö. Väitlusselts on liikmeorganisatsioon, seades eesmärgiks liikmete oskuste arendamise ning ühise missiooni edendamise. Iga-aastaselt tegutseb erinevates rollides pea 100 vabatahtlikku. Juhtivtiimi kuulub 9 palgalist või vabatahtlikku suunajuhti ning tugitegevuste eest vastutajat. Tegevjuhti toetab 7-liikmeline nõukogu.

Keda ootate liituma?

Eesti Väitlusselts võtab oma liikmeks kõik, kes jagavad Väitlusseltsi missiooni – ühiskondlikus dialoogis peaks määravaks saama tugevam argument. 

Väitlusseltsil on kontorid nii Tallinnas kui ka Pärnus, kuid enamasti teevad tiimiliikmed kaugtööd Eesti erinevaist paigust. Niisamuti korraldame väitlusüritusi ja -võistlusi ning koolitame õpilasi ja õpetajaid üle Eesti, Kuressaarest Narvani. 

Miks  liituda?

Liikmeks olemise boonused: 

  • võimalus taotleda rahalisi toetusi;
  • soodsam osavõtutasu üritustel;
  • kutse Väitlusseltsi liikmetele suunatud üritustele;
  • võimalus kaasa rääkida iga-aastasel üldkoosolekul.

Kõige olulisemalt tähendab Eesti Väitlusseltsi liikmelisus jagatud missioonitunnet toetada ühiskonnas olulist argumenteeritud mõtteviisi. Liikmelisus on tasuta. 

Ootame oma tiimi alati ka vabatahtlikke, kellel on võimalus vastavalt oma huvidele Väitlusseltsi erinevate suundade töös kaasa lüüa.

 

 

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status