/ ELSA Estonia

ELSA on rahvusvaheline juuratudengite organisatsioon. ELSA missiooniks on anda oma panus õigusharidusse ja edendada üksteise mõistmist ning rahvusvahelist koostööd juuratudengite vahel. ELSA Estonia eesmärk on pakkuda Eesti juuratudengitele kõiki ELSA võrgustiku hüvesid, eelkõige laiendada nende silmaringi ning anda võimalus ka selliste valdkondadega tutvumiseks, mida õppekavas ei leidu. Peame oluliseks nii praktikas rakendatavate kui ka teoreetiliste aktuaalsete teemade käsitlemist, andes tudengitele võimaluse osaleda vastavates diskussioonides. Samuti pakume üliõpilastele võimalust olla ühiskondlikult aktiivsed ning loome võimalusi enesetäiendamiseks ja kasulike kogemuste omandamiseks.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status