fbpx

/ Erasmus Student Network Estonia

ESN Estonia on vabatahtlikest koosnev tudengi organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Erasmuse programmiga tulnud vahetusüliõpilaste ning teiste välistudengite integreerimine Eesti ühiskonda ja toetamine nende Eestis olemise vältel.

Selle saavutamiseks tegeleme eelkõige tudengitele erinevate ürituste korraldamisega, alustades sotsiaalürituste korraldamisest nagu näiteks koolide külastused, loomade varjupaikade ning toidupanga külastused kuni seltskonnaüritusteni ja reiside korraldamiseni.

Meie organisatsiooni töö põhineb ainuüksi vabatahtlike tööle, kelle peal on kanda ürituste korraldamine ning organisatsiooni jätkusuutlikuse tagamine.

ESN Estonia on osa tervest Erasmus Student Networkist, mis tänaseks on esindatud juba 42s riigis Euroopa hariduspiirkonnas.

Erasmus Student Networkil on rahvusvaheline, riiklik ning kohalik tasand. ESN Estonia on organisatsiooni riiklik tasand, mis on katuseks viiele kohalikule üksusele:

  • ESN Tartu – Tegeleb rahvusvaheliste üliõpilastega ja nendele ürituste korraldamisega mitmetes Tartu ülikoolides.
  • ESN Tallinn – Tegeleb rahvusvaheliste üliõpilastega kaheksas Tallinna ülikoolis
  • ESN TalTech IC– Tegeleb eelkõige rahvusvaheliste üliõpilastega Tallinna Tehnikaülikoolis.
  • ESN TLU IC – Tegeleb eelkõige rahvusvaheliste üliõpilastega Tallinna Ülikoolis.
  • ESN EBS – Tegeleb eelkõige rahvusvaheliste üliõpilastega EBSis.

ESN Estonia roll on toetada oma üksusi, luua nende jaoks võimalusi  ühendada omavahel kohalikku tasandit ning olla ka vahelüli rahvusvahelise ja kohaliku tasandi vahel. ESN Estonia 5 liiget kohtuvad vähemalt 3 korda aastas üldkoosolekutel, kus toimuvad arutelud, põhikirja muutmised ning koolitused, et muuta võrgustikku ühtsemaks ja tugevamaks. ESN korraldab oma liikmetele ka treeningüritusi, kus arendame oma vabatahtlike oskusi ning üritame tõsta nende kompetentsi organisatsiooni heaolu suurendamiseks

Korraldame ka koos partneritega tudengitele reise, mille jooksul saavad nii Tallinnast kui Tartust tulevad tudengid võimaluse koos Eestit või muid kohti avastada.

ESN Estonia üheks peamiseks eesmärgiks on ka Eesti tugevdamine ning esindamine terves võrgustikus ning rahvusvahelise koostöö arendamine.

Tervet võrgustikku ühendavaks ning kirjeldavaks loosungiks on Students Helping Students (Tudengid aitavad Tudengeid).

Kui aga veel tekib küsimust, mis on ESN siis:

#THISisESN

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status