/ Lääne-Virumaa noortekogu

Lääne-Virumaa noortekogu on 2006. aastal Rakveres loodud vabatahtlik organisatsioon, mis esindab Lääne-Virumaa noorte huve nii maakonna piires kui ka väljaspool maakonda.

Noortekogu tegeleb noorte elu edendamisega Lääne-Virumaal. Eesmärgiks on anda noortele võimalikult suur sõnaõigus Lääne-Virumaal toimuva suhtes, selleks, et võimustruktuurid arvestaksid noorte vajaduste ja huvidega. Üksik noor ei suuda mõjutada protsesse selliselt nagu suudavad seda grupid.

Noortekogu korraldab üritusi, osaleb erinevate ametkondade töös ja teeb tihedat koostööd teiste noorteühendustega. Lääne-Virumaa Noortekogul on tihedad koostöösidemed Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status