fbpx

/ Sillamäe Lastekaitse Ühing

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing mis loodi 8.12.1989. SLÜ on oma pikaajalise ajaloo jooksul töötanud aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond. Aastast aastasse laiendame oma tegevuste ulatust ja käsitlevate teemade hulka, et luua laiapõhjalisi ning ühiskonnas märkimisväärseid ettevõtmisi. Tänaseks on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 200 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi.

Sillamäe Lastekaitse Ühingul on käimas järgmised programmid:

 • Aktiivse kodaniku ja kodanikühiskonna arengu programm
 • Soolise võrdõiguslikkuse programm
 • Co-managemendi programm ja noorte osaluse ja kaasamise otsustus protsessi
 • Jätkusuutliku arengu programm
 • Lõimumise programm
 • Vabatahtliku tegevuse arengu programm
 • Laste õiguste programm
 • Laste ja perekeskus „Märka last“ Sillamäel – käigushoidmine ja arendamine
 • Ida-Virumaa Laste ja Noorte abifond
 • Rahvusvahelise koostöö programm
 • Tunnustamine lastekaitse valdkonnas “Laste Sõber” konkurss ning kodanikuühiskonna arendamise valdkonnas “Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamine”

Rohkem kui kaks aastakümmet tagasi regionaalsel tasandil tegevust alustanud väikesest organisatsioonist on saanud tunnustatud organisatsioon, kes on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti (liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni (ECOSOC)juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena (ning peatas 2018 a. oma liikmelisus) ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena.

SLÜ tegutseb koostöös partnerite/huvigruppidega nagu Eesti Vabariigi Valitsus, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Araabia Liiga, ÜRO Agentuurid, riiklikud ja rahvusvahelised fondid. Rohkem informatsiooni saadaval ametlikul veebilehel www.sscw.ee

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status