fbpx

/ TalTechi Vesinikuorganisatsioon

 

Vesinikuorganisatsioon?

Tegemist on vesinikutehnoloogia arendamise ja populariseerimisega tegeleva organisatsiooniga, mis toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid.

Me oleme punt roheliselt mõtlevaid noori

Me korraldame konverentse, võistluseid ja töötube. Veame eest TalTechis vesiniku valdkonnas arenemise võimaluste suurendamist. Lisaks tihedale tööle võtame vabal ajal aega et midagi lõbusatteha. Vaatame koos filmi, külastame vabaaja keskuseid või võtame osa mõnest võistlusest.

Põhitegevused

  • Koolitame liikmeid valdkonnas tegutsemiseks, loome neile valdkonnas arenemiseks soodsa
  • keskkonna ning esindame nende huve koolis
  • Konverentside, töötubade, väljasõitude, võistluste jms korraldamine tudengitele ja
  • gümnasistidele
  • Liikmete kaasatuse ja heaolu kasvatamine
  • Arendusprojektide ellu viimine ja uute võimaluste leidmine

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status