/ Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts (TÜKS)

MTÜ Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts (TÜKS) on 2018. aastal asutatud tudengiselts, mis esindab Tartu Ülikoolis keemiat ja keemiaga seotud erialal õppivaid üliõpilasi.

Korraldame vestlus- ja infoõhtuid, väljasõite keemiaga seotud ettevõtetesse, vahendame töö- ja praktikavõimalusi. Lisaks veedame koos aega lauamänguõhtutel, jõulupeol ja muudel keemia erialal traditsiooniliseks saanud üritustel, nagu näiteks rebaste jalka või keemikute pulm. Suhtleme aktiivselt ülikooli keemia instituudiga, kogume tudengitelt tagasisidet õppeainete kohta ja anname seeläbi oma panuse õppekava täiustamisel. Koos oma sõprade füüsikatudengitega FÜS-ist tegeleme füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava populariseerimise ja tutvustamisega.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status