fbpx

/ Tartumaa Noortekogu

MTÜ Tartumaa Noortekogu on maakondlik noorteorganisatsioon, mis esinab noorte huve üle terve Tartumaa. Koordineerime piirkonna noortevolikogusid ning esindame Tartumaa noorte huve maakondlikul tasandil.
Lisaks korraldame noorte osalust suurendavaid sündmusi koostöös oma partneritega. Väärtustame head meeskonnatööd, tihedat suhtlust ning iga noore võimalust oma regiooni arengus kaasa rääkida.

Tartumaa Noortekogus tehakse palju tööd ja nähakse vaeva, et noored oleksid alati kõigil silme ees.

Kuid kindlasti on see ka koht, kus iga liige leiab endale sõpru, loob väga laialdasi tutvusi, saab uusi kogemusi suhtlemisel, esinemisel, strateegiate koostamisel, ürituste korraldamisel ja veel palju muud.

Noortekogu on koht, kus iga noor leiab midagi enda jaoks, sest see, millega parajasti Noortekogu tegeleb ja oma südameasjaks võtab, on just Noortekogu liikmete endi teha.

Me unistame suurelt, kuna muidu ei saa midagi tehtud. Me loodame, et tulevikus on igas üksuses noortevolikogu ja igast noortevolikogust on esindaja Tartumaa Noortekogus.

TMNK on Tartu Maavalitsuse juures tegutsev noorteühendus, mille eesmärk on võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huve neid puudutavates valdkondades.

Noortekogu esindab Tartumaa noori ja seisab nende huvide eest, kaitseb nende õigusi ja edendab kohalike omavalitsuste noorsootööd.

Noortekogu seisab Tartumaa noorte eest nii kohalikul, maakondlikul kui riiklikul tasandil.

/ Sotsiaalmeedia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status