/ Tartumaa Noortekogu

MTÜ Tartumaa Noortekogu on maakondlik noorteorganisatsioon, mis esinab noorte huve üle terve Tartumaa. Koordineerime piirkonna noortevolikogusid ning esindame Tartumaa noorte huve maakondlikul tasandil.
Lisaks korraldame noorte osalust suurendavaid sündmusi koostöös oma partneritega. Väärtustame head meeskonnatööd, tihedat suhtlust ning iga noore võimalust oma regiooni arengus kaasa rääkida. 

/ Sotsiaalmeedia