/ YFU Eesti

YFU Eesti on Eesti tunnustatuim ning kõige kauem tegutsenud rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv organisatsioon, kel täitub 25 tegutsemisaasta. Organisatsioon tegeleb õpilaste saatmisega vahetusaastale ning välisõpilaste vastuvõtmisega Eestisse.

Lisaks eelnevale viib YFU Eesti läbi erinevaid kultuuri- ja ühiskonnatemaatilisi töötube, mis on koolidele tasuta. Töötoad sisaldavad interaktiivseid tegevusi õpilaste kaasamiseks ja nende aktiivsemalt kaasa mõtlema innustamiseks.

YFU organisatsioonide võrgustik on rahvusvahelise õpilasvahetuse maastikul tuntud juba 60 aastat, kui esimene grupp noori Saksamaalt ja Austriast suundus Ameerika Ühendriikidesse vahetusaastale. Sellest ajast peale on enam kui 250 000 noort osalenud YFU kultuurivahetusprogrammides.

/ Sotsiaalmeedia