fbpx

/ Platvorm 2021. kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks

Eesti Noorteühenduste Liidu platvorm 2021. kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks on kohalikele otsustajatele mõeldud ettepanekute ja lahenduste kogumiga, mis pöörab tähelepanu neljale olulisemale probleemvaldkonnale: noorte osalusvõimalused, haridus ja tööhõive, noorte tervis ning elukeskkond.

Platvorm on välja töötatud koostöös noorteorganisatsioonide ning noorte osaluskogudega. Dokument on jagatud neljaks osaks (noorte tervis; elukeskkond; noorte osalus ja noorsootöö; tööhõive ja haridus), käsitledes iga valdkonna peamiseid murekohti ning pakkudes välja võimalikud lahendused ja ettepanekud.

Platvormi seisukohad peavad olema vastuvõetavad ENLi liikmete enamusele ning antud seisukohti võivad omaks võtta kõik liikmesorganisatsioonid. Platvorm on koostatud arusaamas, et ENL on võrgustik, mille poliitika kujundamises ja elluviimises saavad osaleda kõik organisatsiooni liikmed.

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks loodud platvormi puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda ENLi juhatuse või ENLi avaliku poliitika spetsialisti poole.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status