fbpx

/ Enesehindamine ja kvaliteet

Noorteühenduste kvaliteedikriteeriumite ja hindamismudelite väljatöötamine

Projekti eesmärgiks oli luua noorteühendustele suunatud abimees (“kvaliteedijuhtimismudel”), mille abil noorteühing saab ise enda tegevust süsteemselt arendada ning soovi korral ennast hinnata.

Noorteühenduse kvaliteedijuhtimismudelise alusel töötada välja noorteühenduste aastataotluste hindamise põhimõtted. Projekti tulemusel valmis enesehindamise käsiraamat, mis võimaldab lihtsamaid ja keerukamaid meetodeid kasutades organisatsiooni kuuluvatel noortel ise hinnata ja arendada oma organisatsiooni tugevusi. Käsiraamatust on kasu ka teistele MTÜdele, kes soovivad tõsta oma organisatsiooni kvaliteeti ja seda juhtida.

Käsiraamat on valminud Eesti Noorteühenduste Liidu projekti “Noorteühenduste kvaliteedikriteeriumite ja hindamismudeli väljatöötamine” raames 2008. aastal. Kvaliteedi töögrupi töös osalesid paljud ENLi liikmesorganisatsioonide esindajad ning nõu ja jõuga olid abiks mitmed konsultandid. Raamatu teksti kirjutasid Piret Talur, Maarja Dahl, Uku Visnapuu, Aivar Hannolainen ja Margus Tapupere.

NB! Eesti Noorteühenduste Liidul on olemas ka elektrooniline küsimustike moodul, mida liikmesorganisatsioonid enesehindamise mugavamaks läbiviimiseks kasutada saavad. Küsi lisainfot enl@enl.ee.

Kui te käsiraamatu abil oma organisatsiooni enesehindamise ette võtate, andke sellest palun ka ENLile teada! Siis saame ühendusi omavahel kokku viia, et võiksite kogemusi jagada. Samuti soovime tulevikus käsiraamatut täiendama asudes teie tagasisidet küsida.

/ Materjalid

ENESEHINDAMISE KÄSIRAAMAT NOORTEÜHENDUSTELE

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status