fbpx

/ Noortevolikogu osalemine volikogu komisjonides

Noortevolikogu üheks ülesandeks on osaleda volikogu komisjonide töös. Enamasti on noortevolikogud kaasatud noori otseselt puudutavatesse komisjonidesse. Osalus võib olla nii kuulaja, sõnavõtja, kui ka hääleõiguslikus rollis. Eelkõige tuleks noortevolikogu liikmeid kaasata komisjonidesse hääleõiguslikuna, et soodustada noorte ideede ja otsuste jõudmist kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse.

Eesti Noorteühenduste Liit on loonud kaardistuse, et mõista kas ja kuidas kaasatakse noortevolikogusid komisjonide töösse.

Kaardistuses (2022. aastal) osales 55-st noortevolikogust 42 ja komisjonides osaleb nendest 29. Enamasti on noortevolikogudel komisjonides sõnavõtuõigus (40.5%), järgneb osalemise/kuulamise õigus (32.4%) ja 27% noortevolikogudest on komisjonides hääleõiguslikud liikmed.

Enim osalevad noored järgmiste komisjonide töös:

  • haridus- ja noorsootöökomisjon;
  • kultuurikomisjon;
  • keskkonnakomisjon;
  • eelarvekomisjon;
  • sotsiaalkomisjon.

 

 

/ Materjalid

Kaardistus noortevolikogude seas: osalus komisjonides

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status