fbpx

/ Noortevolikogu tööd puudutavad toimijad

Noortevolikogud on seaduse järgi seotud linna- või vallavolikoguga, kuid lisaks sellele on osaluskogu toimimisel mitmeid osapooli, kellega suuremal või väiksemal määral koostööd tehakse. Lisaks mõjutavad mitmed valdkonna toimijad noortevolikogude olemust ja rolli poliitika kujundajana.

Noortevolikogu saab enda sisendi omavalitsuse noortelt. See tähendab, et noortevolikogu ei otsusta ainult enda liikmete keskselt, vaid kaasab otsustusprotsessi noori laiemalt. Lisaks nagu mainitud on noortevolikogu eelkõige tüübilt seotud valla- või linnavolikoguga, seda eelkõige läbi volikogu komisjonides osalemise ja nõustamise noori puudutavates otsustes. Selleks, et noortevolikogu liikmed oleksid teadlikud bürokraatlikest protsessidest ning kohaliku omavalitsuse toimimise haldusmehhanismidest, on linna- või vallavalitsuses noori nõustav noorsootööspetsialist või muu valdkonna eest vastutav ametnik.

Lisaks teeb noortevolikogu enda jätkusuutlikkuse tagamiseks koostööd kohaliku omavalitsuste noortekeskustega, sealtpoolt toetab neid noortekeskuse töötaja, kes on tugi sündmuste korraldusel ning noorte osaluse pealekasvu tagamisel. Osaluskogu toimimiseks ja kogemusvahetuse eesmärgil tehakse koostööd ka teiste omavalitsuste noortevolikogude ja aktiivgruppidega ning linna- või valla koolide õpilasesindustega.

Võrgustikuarendusest lähtuvalt on noortevolikogud kaasatud ka muudesse üle-riigilistesse organisatsioonidesse, näiteks Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustiku. 

Kõik noortevolikogud ei ole seotud sarnaste toimijatega, kuid all pool joonises on näidatud peamini noortevolikogu tööd puudutavaid osapooli ning nende rolli.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status