fbpx

/ Projektid / / ENLi Sügisseminar 16.-17. novembril 2013

ENLi sügisseminar tuleb taas! Kõik noorteühenduste ja osaluskogude inimesed, kes soovivad saada inspiratsiooni, häid mõtteid ja kasulikke kogemusi ning uusi kontakte, siis see sündmus on just teile ja teie organisatsioonile! Registreerimislink on lehekülje lõpus, pärast päevakavasid.

Sügisseminar toimub Tartus, Raadimõisa Hotellis.

Registreerida saab veel kuni 11. novembrini! Kohad on piiratud!

Laupäev, 16. november

10.30 – 11.00 Kogunemine
11.00 – 11.30 Sügisseminari avamine. Sissejuhatus ja registreerimine koolitustele.
11.30 – 14.00 Koolitused:
Alustajad

Kuidas oma organisatsiooni turundada ja uusi liikmeid leida? /Pavel Vassiljev (koolitus toimub inglise keeles)

Mis on turunduse põhimõtted? Kuidas oma organisatsiooni atraktiivseks ja huvitavaks muuta? Kuidas tagada organisatsiooni läbipaistvus? Kuidas liikmeid tulemuslikumalt kaasata?

Edasijõudnud

Juhtide pealekasvatamine ja üleandmisprotsess /Martin A. Noorkõiv

Kuidas ära tunda juhipotentsiaali? Mil moel ja kuidas uusi võimalikke juhte kaasata? Kuidas lihtsustada üleandmisprotsessi ning mida organisatsiooni teadmiste ja oskuste üleandmisel tähele panna?

Alustajad ja edasijõudnud

Poliitika kujundamine noorteühendustes /Kersten Kattai

Kuidas noorteühenduste poliitikat kujundada? Kuidas teha ettepanekuid? Suhtlemine ametnike ja poliitikutega.

14.00 – 14.45 Lõuna
14.45 – 16.15 Töögrupid:
Alustajad

Osaluskogude ABC /Kuldar Adel, Kadi Vahtra

Noortevolikogu tegevuse eesmärk. Kuidas tagada osaluskogus demokraatlikkust? Kuidas noori kaasata? Kuidas tõstatada noorte teemasid kohalikul tasandil? Kuidas kohalikus omavalitsuses noorte huvide eest seista?

Edasijõudnutele

Sponsorlus organisatsioonis /Toomas Laigu

Mida kujutavad endast alternatiivsed tuluallikad? Kuidas neid leida? Sponsorlus – kuidas haarata tähelepanu?

Edasijõudnutele

Liikmete kaasamine ja hoidmine /Aiki Arro

Kuidas hoida liikmeid motiveerituna? Kuidas tõsta seeläbi organisatsiooni võimekust?

16.15 – 16.30 Kohvipaus ja töögruppide vahetamine
16.30 – 18.00 Töögrupid:
Alustajad

Projektikirjutamisest kuni projektijuhtimiseni Varivalimiste näitel /Maia Eskla

Projektikirjutamise ja projektijuhtimise meelespea. Kuidas projektikirjutamisega alustada ja millega seejuures arvestada? Mida projekti kirjutamise puhul jälgida ja mis on sagedasemad vead ning kuidas neid ennetada?

Edasijõudnud

Sündmuse edukas planeerimine ja läbiviimine Euroopa Noortefoorumi mudeli näitel /Sandra Kamilova, Jaan Urb

Mis on kvaliteet mitte-formaalse hariduse kontekstis? Kuidas saavad noorteühendused tagada oma sündmuste kvaliteeti? Kuidas kasutada Euroopa Noortefoorumi raamistikku kohalikul tasandil?

Alustajad ja edasijõudnud

Noorsootöö noorteühendustes

Mis on noorsootöö? Kuidas seda tehakse? Noorteühendused ja noorsootöö?

14.45 – 18.00 Koolitus:
Edasijõudnud

Tegevuste ja mõjude hindamine /Toomas Roolaid

Miks on vaja hinnata organisatsiooni tegevusi ja mõjusid? Kuidas seda teha? Mida tulemustest järeldada ja kuidas edasi minna? Mõjude hindamist on vaja, et organisatsioon saaks oma tegevust paremini eesmärgistada ja tõhusamaks muuta. Lisaks on vaja organisatsiooni tegevuse hindamist vaja teada rahastajatele ehk siis milline organisatsioon toob ühiskonnale kõige rohkem kasu.

18.00 – 19.00 Õhtusöök
19.00 – 20.00

Inspiratsiooniks

ENL kutsub külla teiste elualade inimesi, kes tutvustavad oma tööga seotud väljakutseid

20.00 – 21.30

Debatt

ENLi nõukogu poolt korraldatud ENLi juhatusse kandideerijate debatt

21.30 Õhtune programm

 

Pühapäev, 17. november

9.00 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 11.00 Avatud ruum:
Alustajad ja edasijõudnud Osalejate omavaheline kogemuste jagamine avatud ruumi meetodil
Osaluskogudele Koostööpunktide arutamine – jätk koostööseminaridele
11.00 – 11.15 ENLi XXIV. Üldkoosolekule registreerimine
11.15 – 13.15 ENLi XXIV. Üldkoosolek
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.00 ENLi XXIV. Üldkoosolek jätkub
17.00 Sügisseminari lõpetamine
Korralduslik informatsioon
  • Sügisseminar toimub Tartus
  • Osalejatele pakume majutust (kui märgite osalemiseks mõlemad päevad, siis on Teie majutus automaatselt kirjas; täpsustused/kommentaarid kirjutage palun lahtrisse “muud kommentaarid”)
  • Osalustasu on 10 € osaleja kohta (ENLi täis-, kandidaat- ja vaatlejaliikmetel osalustasu puudub)
  • Transport: organiseeritud buss sõidab Tallinn-Tartu-Tallinn (muud transporti ei hüvitata)

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status