/ Kodanikuhariduslikud tunnid

Oktoobris 2017 said esmakordselt kohaliku tasandi otsustajatena valida ka 16. ja 17. aastased noored. 2018. aastal võttis Eesti Noorteühenduste Liit vastu seisukoha alandada valimisiga ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel. Sellest tulenevalt on Eesti Noorteühenduste Liidu huviks valmistada ette noori olema piisavalt kriitilised ja teadlikud valijad ning demokraatiaprotsessides osalejad.

Ühiskonnaõpetuse tundides õpitule lisandväärtuse andmiseks oleme koostanud õpetliku koolitunni, mille kaudu anda noortele teadmisi valimistest, kohalikust omavalitsusest, kodanikuaktiivsusest ja osalusvõimalustest ka Teie kooli õpilastele. Koolitund sisustatakse vastavalt õpilaste vajadusele ning võib käsitleda endas nii loengut aga ka praktilist simulatsiooni.

Ettevõtmise sihtgrupiks on 8.-12. klassi õpilased.

8.-12. klassi pakutavad simulatsioonid ja praktilised ülesanded:

  • Kohaliku omavalitsuse valimised
  • Riigikogu valimised
  • Euroopa Parlamendi valimised (eesti ja inglise keeles)
  • Huvihariduse planeerimine kohalikus omavalitsuses
  • Erakondade maailmavaateline võrdlus

Koolikülastused on kõigile huvilistele tasuta. Kulud kaetakse Eesti Noorteühenduste Liidu poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Külastatud koolid