EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Kodanikuhariduslikud tunnid

Oktoobris 2017 on oodatud kohaliku tasandi otsustajaid valima ka 16.ja 17.aastased noored. Sellest tulenevalt on Eesti Noorteühenduste Liidu huviks valmistada ette noori olema piisavalt kriitilised ja teadlikud valijad ning demokraatiaprotsessides osalejad.

Ühiskonnaõpetuse tundides õpitule lisandväärtuse andmiseks oleme koostanud õpetliku simulatsiooni, koolitunni ning loengu, mille kaudu anda noortele teadmisi valimistest, kohalikust omavalitsusest, kodanikuaktiivsusest ja osalusvõimalustest ka teie kooli õpilastele.

Ettevõtmise esmaseks sihtgrupiks on 8.-9. klassi õpilased, kuid pakume tunde ka 6.-12. klassi õpilastele.

6.-7. klassi koolitunni näidisesitlus leitav siit

8.-12. klassi loengu näidisesitlus leitav siit

8.-12. klassi simulatsiooni materjalid leitavad siit

Koolikülastused on kõigile huvilistele tasuta. Kulud kaetakse Eesti Noorteühenduste Liidu poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

Külastatud koolid

Huvi korral võta ühendust:
Karl Andreas Sprenk
Noortepoliitika nõunik
karl.sprenk@enl.ee
+372 569 063 49