/ Kogemustekatel 2015

“KOGEMUSTEKATEL 2015” on kogemuste jagamise viis, mille tulemusena on ENLi liikmesorganisatsioonide vaheline parimate praktikate jagamine ja üksteiselt õppimine suurenenud:

 • Liikmesorganisatsioonid on jaganud omavahel kogemusi ja häid praktikaid, mida ühenduse tegevuses edaspidi arvesse võtta.
 • Liikmesorganisatsioonide teadlikkus üksteise tegevustest ja jaganud kogemusi.

Toimub neli Kogemustekatla kohtumist nelja noorteühenduse juures, teemad:

 • 16. september – Kuidas saada lõpubossiks? Kas üldse?
 • 28. oktoober – Vilistlane – tüütust kõiketeadjast kasulikuks partneriks?
 • 15. november – Uue juhi 100 esimest päeva. Kriitikavabad?
 • 9. detsember – Koostöö ettevõtetega. Mida võita, mida kaotada?

Igal kohtumisel tutvustavad oma praktikaid 2-3 noorteühendust ja 1 inimene väljaspoolt, kes annab kõrvaltvaataja pilku. Kohtumised toimuvad enamast mõne noorteühenduse juures.

Suvekooli raames toimus viis liikmete kogemuste jagamise töötuba:

 • Kuidas luua “oma teema osas” avalikku debatti?, Helen Talalev (Eesti LGBT Ühing) ja Herman Kelomees (Väitlusselts)
 • Tudengiorganisatsioonide elu ja olu, ESN Eesti ja Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
 • Noortevolikogu kohaliku elu mõjutana, Omari Loid (Tartu linna noortevolikogu), Joanna Kurvits (Rõuge noortevolikogu)
 • Noortekogu noortevolikogude algataja ja koondajana, Mariliis Maremäe (Tartumaa noortekogu)
 • Mida on õppida poliitilistelt noortekogudelt? (Reformierakonna Noortekogu ja Noored Sotsiaaldemokraadid)