fbpx

/ Projektid / / Loo oma linn

Projekti “Loo oma linn” peamine idee on suunata noored enam tegelema enda linna arengukava arendamisega. Eesmärk on teha linnadest paremad elupaigad, kasutades noorte enda mõtteid ja innovatiivseid lahendusi. Projekti jooksul korraldatakse noortele spetsiaalseid koolitusi. Osalevad neli linna – Maardu, Narva (2 noortegruppi), Sillamäe, Kohtla-Järve – 6-liikmelised noortegrupid.

Projekt kestab terve 2015/2016 õppeaasta. Oktoobri jooksul korraldati spetsiaalseid mänge koolides, mille lõpus said kõik huvilised pakkumise projektis osalemiseks ning soovijatest moodustati linnapõhised grupid. Õppeaasta esimeses pooles koostavad rühmad endale plaani. Selleks tuleb neil teha uuring, korraldada arutlusi ja väitlusi, korraldada ümarlauavestlusi, saada tagasisidet noortelt, kes elavad nende linnas, analüüsida oma kodulinna probleeme ja esitada oma visioon probleemide lahendamiseks. Iga rühm saab endale mentori, kes aitab üle saada raskustest seoses oskuste ja kogemuste puudumisega.

Samal ajal läbivad kõik grupid koolitusprogrammi, mis toimub seminari vormis iga 1,5 – 2 kuu tagant. Seminaridel hakkavad grupid jagama kogemusi ja töötama linna arengukava koostamisega. Koolitustel on kaks suunda. Esimene suund on otseselt seotud ülesandega, mille käigus noored õpivad tegema koostööd kohalike omavalitsustega, osalema otsuste tegemise protsessis, lobitöö korraldamisel, probleemide otsimisel ja lahendamisel. Teine koolitussuund annab noortele sotsiaalseid oskusi nagu strateegiline planeerimine, ürituste korraldamine, motivatsiooni tõstmine, avalik esinemine, projektijuhtimine jpm. Iga seminari lõpus saavad rühmad endale kodutöö, mille nad peavad lahendama järgmiseks seminariks.

Projekti toetavad USA Suursaatkond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status