EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Miks mitte?

Miks mitte märgata? Miks mitte ise teha?

ENLi üheks peamiseks eesmärgiks on soodustada noorte aktiivset osalust. Sellest juhinduvalt oleme käima lükanud uue projekti “Kodanikuteadlikkuse tõstmine Ida-Virumaa noorte hulgas”. Soovime suurendada Ida-Virumaa koolides toimuvate külalistundide abiga noorte teadlikkust ja aktiivsust nii oma kodukohas kui ka ühiskonnas laiemalt.

Lisaks külalistundidele, kus aktiivsed noored ise jagavad oma kogemusi, kuidas olla aktiivne ühiskonnas, ootab projekti tegevustes osalenud noori ka võimalus osaleda loovtöö konkursil “Aktiivne oma kodukohas”, kus parimate tööde esitajatele avaneb võimalus osaleda õhtusöögil tuntud poliitikutega.

Projekt “Kodanikuteadlikkuse tõstmine Ida-Virumaa noorte hulgas” on rahastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed poolt.