fbpx

/ Projektid / / Noortefoorum 2035

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga on korraldamas Eesti 2035 strateegia loomiseks suunatud noortefoorumit, mille eesmärgiks on kaardistada noorte nägemus ja visioon Eestist aastaks 2035. Ürituse sisuks on tutvustada Eesti 2035 strateegia loomise protsessi ning kaasata noorte ettepanekuid tuleviku strateegiate väljatöötamiseks.

Noortefoorumile on oodatud kõikide noorteorganisatsioonide ja ühenduste esindajad. Registreerimine on avatud kõigile noortele ja otsustajatele. Noortefoorumile on oodatud kõikide noorteorganisatsioonide ja ühenduste esindajad. Ootame üritusele osalema igast noorteorganisatsioonist või koolist 2 esindajat.

Registreerimine konverentsile on avatud kuni 14. septembrini. Registreerida saad siin. 

Ajakava:

9.00: Osalejate saabumine riigikokku
9.30-10.00: Registreerimine
10.00-11.00: avasõnad ja ettekanded
11.00: Arutelu laudkondades I
12.00: Arutelu laudkondades II
13.00: Lõuna Riigikogus
14:00: Arutelu laudkondades III
15:00: Kokkuvõtted ja arutelude tulemuste tutvustus
16:00: Päeva lõpp

Foorumil arutatakse järgmistes teemalaudades:

  • Kaasamine ja osalus
  • Sotsiaalvaldkond ja tervis
  • Looduskeskkond
  • Maaelu ja kohalikud omavalitsused
  • Haridus
  • Tööelu
  • Euroopa Liit
  • Noortevaldkond ja noorteorganisatsioonid

Laudades osalevad nii noored kui eksperdid ministeeriumitest ning Riigikantseleist. Arutelude ja seminari eesmärk on pakkuda ideid ja lahendusi millised on noorte ettepanekud aastaks 2035. Arutelud põhinevad ka seniselt toimunud Eesti 2035 aruteludel, et tagada hiljem sisendi valdkondadeülene rakendamine.

Igal osalejal on võimalik osaleda kolmes erinevas teemalaudkonnas. Laudkondade teemad on formuleeritud vastavalt Euroopa Liidu eesistumise trio käigus toimunud “Struktuurse dialoogi” kaasamisprotsessi tulemusel, kus noored said valida neid kõige enam mõjutavad teemavaldkonnad. Eesti Noorteühenduste Liit viis detsembrikuu jooksul läbi üle-Eestilise uuringu ning konsultatsioonid, mille sisend on aluseks edasiste Euroopa ning Eesti noortepoliitikate väljatöötamiseks. Enda hinnanguid ja arvamusi erinevatel teemadel jagasid kokku 1735 Eesti noort vanuses 13-30 eluaastat.

/ Materjalid

Tulemuste kokkuvõte analüüs

pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status