fbpx

/ Projektid / / Noortekogude mentorprogramm 2013-2014

Mentorprogrammi eesmärk on aidata kaasa noortekogude järjepidevusele ja stabiilsusele ning muuta tegevust veelgi enam läbimõeldumaks ja eesmärgistatumaks.

Mentorprogammi raames:

  • pakub mentor noortekogu juhile isiklikku ja neutraalset tuge
  • aitab mentor noortekogu tegevust analüüsida ja lahti mõtestada ning  noortekogu tegevusi ja murekohti läbi arutada
  • koos mentoriga saab kaardistada noortekogu arenguvajadused ja eesmärgid ning saada seejuures mentoripoolset tuge ja tagasisidet eesmärkide elluviimisel

Eduka mentorsuhte puhul pea meeles:

  • Sul peab olema isiklik huvi programmis osalemiseks.
  • Näita üles aktiivsust ja initsiatiivikust, sest mentorilt saab just nii palju abi, kui ise küsida ja uurida jõuab.
  • Ole avatud meelega ja valmis oma tegevust analüüsima ning ette võtma uusi samme. Ole valmis arendama nii iseennast kui ka oma noortekogu.
  • Mentor ei paku valmis lahendusi ja vastuseid. Mentoriga saad oma tegevust läbi mõelda ja analüüsida, kuid lõplikud otsused võtad vastu ise.

Mentorprogramm algas 2013. aasta veebruaris ja kestab 2014. aasta jaanuarini. Seejärel alustab uus lend mentoreid ja noortekogu juhte.

Mentorprogrammi ajakava

9. veebruar Mentorite baaskoolitus Tallinnas
Veebr-märts Mentorpaaride esimesed kohtumised
27. aprill Lisakoolitus programmiga liitunud mentoritele
1. juuni Mentorite supervsioon
August Mentorite supervisioon
Oktoober Mentorite supervisioon
Jaanuar 2014 Mentorprogrammi lõpusündmus mentoritele ja noortekogu juhtidele

Programmis osalevad

Mart Kimmel, Hiiumaa noortekogu Heleni mentor

Mart tuleb Tartu Ülikoolist ning on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Tema varasem kogemus noortevaldkonnas on seotud erineva vabatahtliku tegevusega, näiteks Pärnu linna Noortekogu juhtimise ja Noore õpetaja huviklubiga.

Madis Masing, Jõgevamaa noortekogu juhi Laura ja Tartumaa noortekogu juhi Triinu mentor

Madis on sündinud Tallinnas, kuid põhikooli lõpuni elas Kuusalu kihelkonnas ning käis väikeses armsas maakoolis Kolgas. Keskkooli lõpetas suures ja mitmekülgses linnakoolis Mustamäel (49. KK , praegune Arte Gümnaasium). Vedas oma koolis õpilasomavalitsust, on üks Eesti Õpilasesinduste Liidu asutajatest ning kuulus sama organistatsiooni esimesse juhatusse. Samuti on ta osalenud Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse (2003-2004) ning Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu Nõukogu töös. Madis on õppinud kõrgkoolis sotsiaalteadusi, kuid hetkel täiendab ennast iseseisvalt, kuna usub kastist välja mõtlemisse. Madis on elanud pikemalt välisriikidest Austraalias, Ameerikas, Kanadas ja Jamaikal. Madis töötab koolitajana, veab projekte, Eesti Ökokogukondade Ühendust ning algatust Restart Eesti. Madise usuks on ARMASTUS ning sihiks on aidata kaasa sellele, et me loobuks mõtlemisvigadest ning hakkaks elama külluses õnnelikena.
  Eimar Veldre, Järvamaa noortekogu juhi Kati mentor
Eimar töötab siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnas vabatahtluse ja sotsiaalpartnerluse peaspetsialistina ning vabakutselise vabakonna- ja poliitikakonsultandina MTÜ-s Teo Koda. Eripalgelist töökogemust on tal nii avalikus kui erasektoris ning vabakonnas olles töötanud Riigikogu kantseleis nõunikuna, Eesti Õpilasesinduste Liidus poliitikaeksperdina, vabaühenduste liidus EMSL (nõukogu liikmena ja mentorina), Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonnas (volikogu, juhatuse ja järelevalvekomisjoni liikmena) ja Eesti Üliõpilaskondade Liidus (volikogu, juhatuse,nõukogu ja järelevalvekomisjoni liikmena).
  Merilin Piipuu, Saaremaa noortekogu juhi Henri mentor

Maarja Dahl, Võrumaa noortekogu juhi Aira ja Viljandimaa noortekogu juhi Kirsi mentor
Maarja huviks on inimeste ja organisatsioonide arendamine. Sellest lähtuvalt on ta osalenud AEGEE-Tartu ja Eesti Noorteühenduste Liidu juhtimises (projektijuht, avalike suhete juht, juhatuse esimees) ning koolitanud noorteühenduste liikmeid mitmesugustel teemadel. Maarja on juhtinud sisekommunikatsiooni arengut Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning Tartu Ülikoolis. Praegu panustab ta aega maailma avastamiseks koos oma kaheaastase tütrega ning kirjutab magistritööd, mis uurib organisatsioonisisest koostööd.
  Robert Lang, Pärnumaa noortekogu juhi Reelika mentor
Robert oli 2007/2008 hooajal Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees ja avaliku poliitika valdkonna juht. Pärast seda proovis ta kätt projektijuhina viies ellu Tallinna Noorteööd. Ta on samuti töötanud Eesti Noorteühenduste Liidus, kus juhtis esimest varivalmiste projekti. Lisaks on ta teinud noorte osalus- ja kaasamiskoolitusi nii täiskasvanutele kui noortele endile. Vahepeal läbis ta ajateenistuse Eesti Mereväes ja hetkel töötab ta Spordi- ja Noorsooametis ning on seotus Läänemere Linnade Liidu (UBC) noorsooküsimuste komisjoniga.
  Helen Heinsalu, Lääne-Virumaa noortekogu juhi Linda mentor
  Kairi Birk, Läänemaa noortekogu Heli mentor
  Karmen Limmer, Harjumaa noortekogu mentor
  Jaanika Aasa, Ida-Virumaa noortekogu juhi Maarja-Liisi mentor

 

Mentorprogammi valmistasime ette koos Asko Taluga, kes viib läbi ka programmi koolitused ja supervisioonid. Askol on varasem kogemus nii mentori kui ka mentorite koolitajana (näiteks EASi ja MTÜ SINA mentorprogrammides).

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status