EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Noortevolikogude arenguprogramm

Kutsume sind osalema noortevolikogude arenguprogrammis, mille eesmärgiks on noortevolikogude põhitegevuse toetamine. Aitame sul välja mõelda viise, kuidas paremini kohalikul tasandi enda soove ellu viia ja anname kaasa teadmistepagasi erinevatest töövahenditest – ja viisidest, mis aitavad noortevolikogu tööd muuta efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks.

ENLi poolt pakutava programmi eesmärgiks on:

  • Omandada oskus kohaliku tasandi poliitikas enda ettepanekuid formuleerida ja neid kommunikeerida kohaliku tasandi otsustajatele.
  • Tagada noortevolikogu toimimise jätkusuutlikus
  • Anda erinevad tööriistad kaardistamaks kodukoha probleeme ja võimalusi.

Mida arenguprogrammis osalemine pakub?

Arenguprogrammi aktiivselt läbinud noortevolikogu oskab:

  • tähelepanu pöörata kodukoha noortepoliitika kitsaskohtadele (erinevate meetoditega) ja neid ümber kujundada vastavalt vajadusele;
  • suhelda kohaliku tasandi otsustajatega;
  • kasutada kommunikatsiooni tööriistu;
  • luua noortevolikogus olukord, kus liikmed panustavad organisatsiooni töösse

Arenguprogrammi kava

Arenguprogramm toimub 2017. aastal septembrist detsembrini, mille käigus toimuvad ühepäevalised töötoad (loengud, seminarid, grupitööd ja kodused ülesanded).

1. moodul – Noortevolikogude liikmed – uute liikmete leidmine ja olemasolevate liikmete motiveerimine. 16. september.

2. moodul – Noorte arvamuse esindamine – läbirääkimised ametnikega, avalik esinemine ja argumenteerimine. 21. oktoober.

3. moodul – Praktilised oskused – sotsiaalmeedia efektiivne kasutamine ja sponsorlus. 18. november.

4. moodul – Noortevolikogu jätkusuutlikus – aasta tegevuskava, valimised, võimalikud struktuurimudelid ning kuidas toimub organisatsiooni üleandmisprotsess. 2. detsember.

Kandideerimistingimused

Kandideerimisperiood: 28. august- 8. september

Kõige olulisem on motiveeritus, mis tähendab programmi panustamist ajaliselt, enese arendamiseks ja olema valmis jagama kodukohas teadmisi enda noortevolikogu liikmetele. Kasutegurina mängivad juba varasemalt aktiivselt kohalikul tasandil noortepoliitikas ja/või noorteürituste korraldamistes kaasalöömine ning korraldamine. Olulist rolli mängib võimalus käia koolitustel mitmekesi (2 liikmelised grupid igast noortevolikogust).

Registreeri SIIN! Tähtaeg on 8. september!

Korralduslik informatsioon:

  • Arenguprogrammis osalemine on tasuta eeldusel, et kõikidel moodulitel osaletakse (kaetakse toitlustus ja transport)
  • Kuna kohti on 10. noortevolikogu esindajatele, siis jätab ENL endale õiguse kandidaate valida.