fbpx

/ Projektid / / ENLi Sügisseminar 2018

Eesti Noorteühenduste Liidul on rõõm Teid kutsuda Sügisseminarile, mis toimub 20.-21. oktoobril Hotell Tartus.

Organisatsiooni arendades või organisatsioonis keerulisi otsuseid vastu võttes on oluline omada julgust, kuid samas on oluline olla ka uudishimulik ümbritseva suhtes. Uudishimu tagab arengu, kuid ilma uudishimuta jääb vaid mõttekäik, et võimalused ning lahendused tuuakse organisatsioonile hõbekandikul ette.

Arengu vaatepunktist iseloomustavad enim ENLi Sügisseminari märksõnad “julgus” ja “uudishimu”. Julgust ja uudishimu on võimalik kaasa võtta seminarilt nii individuaalsel kui ka organisatsiooni arengu tasandil.

REGISTREERI END SIIN.

Korralduslik informatsioon

  • Ühest organisatsioonist ootame Sügisseminarile osalema 2 inimest.
  • Osalustasu puudub osaluskogu 2 esindajal.
  • Arve osalustasu kohta esitame neile registreerunutele, kes ei ole oma mitteosalemisest 13.oktoobriks teada andnud. Sügisseminari osalustasu on 10€ osaleja kohta. 
  • Osalustasu tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse pärast Sügisseminari toimumist.
  • Juhul kui osalustasu tasumisega on raskusi või on tekkinud mõni muu probleem, peab sellest korraldajatele teada andma.

Kohtade arv on piiratud!

AJAKAVA:

20.oktoober

11:00 – 12:00 Saabumine ja tubadesse jagunemine

12:00 Avamine

12:30 – 15:00 Telia suhtluskultuuri töötuba

Intelligentsuse üheks määrajaks on arusaam eetilisest käitumisest ehk mis on sobiv ja mis mitte. Silmast-silma kohtudes on üheselt mõistetav, et füüsiline või vaimne vägivald on vastuvõetamatu, kuid veebikeskkonnas sama mõtteviis ei kehti.

Telia häkaton keskendub peamiselt veebikeskkonna suhtlusele ning ühiskondlikult tunnustatud veebikeskkonnale ning virtuaalkeskkonna ja füüsilise keskkonna erisustele.

15:00 – 16:00 Lõuna

16:00 – 18:30

ORG – Noorteorganisatsioonide kogemuskatel

Eesti Noorteühenduste Liit on tõdenud, et ENLi liikmeskonda kuuluvatel organisatsioonidel on väärtuslikku informatsiooni eri valdkondadest. Informatsiooni, mida jagades ning hiljem analüüsides on võimalik välja selgitada probleemkohti ning probleemkohtade võimalikke lahendusi.

Kogemuskatel keskendub kolmele teemale, millest teevad ettekanded noorteorganisatsioonide esindajad. Hiljem toimub gruppides teemade analüüs ning omandatud kogemuse kandmine tegevuskavasse.

Töötuba modereerivad Mikk Tarros ja Roger Tibar.

OK – Meeskonna coaching’u koolitus

Eneseteadlik juht.

Rolliteadlikkus ja võimuintelligentsus.

Seitse käitumise liiki, mis määratlevad juhirolli sisu ja ootuseid juhile.

Produktiivne meeskond ja juhi roll. Millistes meeskondades inimesed on motiveeritud ja

pühendunud?

Tagasiside ja neuroteadus. Kuidas anda arendavat edasisidet?

Teemade ja küsimuste eesmärk on anda ülevaade juhi rolliga kaasnevast võimust ning võimu tõhusast kasutamisest. Teemad ja küsimused keskenduvad ka coach’iva juhtimise eelistustele ning tagasiside andmise võimalustele inimeste kaasamisel.

Koolitust viib läbi Viktoria Saat.

18:30 – 19:30 Õhtusöök

19:30 – 21:00 Sotsiaalne intelligentsus

Follow your dream vs follow your curiosity?

Alati leidub inimesi, kes teavad täpselt, mis on nende eesmärk elus, kuid leidub ka inimesi, kellel pole õrna aimugi, mis nende suurem eesmärk on.

Kes on “multipotentsiaal”?

Kas uudishimu järgmine võib olla õigeim tee, et jõuda oma kireni? Kuidas see käib ja kuidas sellega alustada?

Kuidas iga päev enda uudishimu treenida ja miks see oluline on?

Miks sotsiaalne intelligentsus on seotud edukusega tööturul ja enda tegemistega?

Kuidas mõista teisi?

Kuidas on uudishimu seotud sotsiaalse intelligentsusega?

Töötuba algab paari katse ning vaatlusega, mis keskendub aju töötamisele kohates teisitimõtlejaid. Lisaks räägitakse töötoas osalejate kogemustest sotsiaalselt keerulistes olukordades.

Töötuba viib läbi Kei Karlson.

21:00 – 23:00 Vaba aja programm

 

21.oktoober

08:00 – 09:30 Hommikusöök

09:30 Päeva avamine

09:45 – 12:00

ORG töötuba “Kas langetame edasi?”

2017.aastal said 16-17. aastased noored esimest korda hääletada kohalike omavalitsuste valimistel. Aasta hiljem leiame ennast küsimuse juures, mis saab edasi?

Kas kohalikul tasandil kaasa rääkimine toob piisavalt tulemusi?

Mis võiks (ja peaks) olema noorte roll üldisemalt ühiskonnas?

Kes otsustab, mis olukord on riigis Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ajal?

Töötoas mõeldakse ühiselt, kas valimisiga peaks langetama ka teistel tasanditel ning mida on noortel vaja, et muutusest tulenev mõju oleks ühiskonnas märgatav.

Töötuba viivad läbi Eleri Pilliroog, Mikk Tarros ja Roger Tibar.

OK töötuba “Kui tegevuskava on valmis, vaata üle ja tee õhemaks”

Osalusmaastiku areng viimaste aastate jooksul on olnud märkimisväärselt positiivne. Omavalitsused loovad järjest juurde noorte osaluskogusid ning eesmärk igasse omavalitsusse osaluskogu luua,on juba sõrmeotstega katsutav. Eesmärk luua ei ole aga piisav, vaid suuremaks eesmärgiks peab olema osaluskogu jätkusuutlik ning sisukas toimimine.

Töötoas heidame pilgu tegevuskavadele ning hindame neid kriitiliselt – kas see, mis on tehtud või mida planeeritakse, on esmane vajadus või on tegevuskavades liiga palju eesmärgiväliseid tegevusi, mis ei saavuta kohaliku tasandi otsustusprotsessides piisavat mõju?

Töötuba viib läbi Heiki Viisimaa.

12:00 – 13:00 Lõuna

13:00 – 14:30 Küberturvalisus

Ajastul, mil internetis on informatsioon kiiresti kättesaadav ning erinevad organisatsioonid omavad mahukaid andmebaase ja kodulehekülgi, ei mõelda tihti turvalisuse peale.

Kui lihtne on tegelikult erinevaid meililiste, servereid ja kodulehekülgesid üle võtta? Millised on lihtsad ja vajalikud sammud organisatsiooni andmete turvalisuse tagamiseks?

Küberturvalisuse töötuba viivad läbi MTÜ Lapikud.

14:30 – 15:00 Registreerimine üldkoosolekuks

15:00 – 17:00 Üldkoosolek

17:15 Busside väljumine

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status