fbpx

/ Projektid / / ENLi Suvekool 2018

Eesti Noorteühenduste Liidul on rõõm Teid kutsuda Suvekooli, mis toimub 31. juulist kuni 2. augustini Nelijärve Puhkekeskuses.

2018. aasta Suvekooli eesmärk on pakkuda nii osalevale indiviidile kui ka organisatsioonile elamusi. Võrreldes Kevadseminariga on Suvekooli keskkond vabam ning vähem formaalsem.

Suvekoolil puudub sel korral läbiv teema, sest mõtteid, mida soovime liikmetele edasi anda, on mitmeid. Suvekooli tegevuste planeerimisel on olnud oluliseks märksõnaks “tuleviku töö”. Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu iseenda vaimsele tervisele ja palju muud!

REGISTREERI END SIIN.

Korralduslik informatsioon

  • Suvekool toimub 30.07- 2.08 Nelijärve Puhkekeskuses,  mille aadress on Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa.
  • Ühest organisatsioonist ootame Suvekooli osalema 2 inimest.
  • Osalustasu puudub osaluskogu 2 esindajal.
  • Arve osalustasu kohta esitame neile registreerunutele, kes ei ole oma mitteosalemisest 23. juuliks teada andnud. Suvekooli osalustasu on 20€ osaleja kohta. Osalemisest mitte õigeaegselt teatamisel on tasu 25€. 
  • Osalustasu tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse pärast Suvekooli toimumist.
  • Juhul kui osalustasu tasumisega on raskusi või on tekkinud mõni muu probleem, peab sellest korraldajatele  teada andma.

Registreerimine Suvekooli algab 2. juulil. Kohtade arv on piiratud!

Ajakava

31. juuli
11:30 – 11:40 Sündmuse avamine
11:40 – 12:00 Murrame jääd ehk tutvume teineteisega
12:00 – 13:30 Avapaneel tuleviku töö teemal

Paneelis osalevad: Jevgeni Ossinovski (SDE), Yoko Alender (REF), Joonatan Samuel (Starship Technologies), Anella Veebel (Ettevõtlik noor)
Moderaator: Karl Andreas Sprenk (ENL)

13:30 – 14:30 Lõuna

Lõuna ajal 13:45 – 14:30 on kõigil soovijatel võimalik õppida valikulise tegevusena viipekeelt! 
Õpetajaks on Jaan Raul Ojastu (EKNO)

14:30 – 15:00 Märgimasin kui noore ärilise tegevuse nurgakivi

Reklaamtoode OÜ esindaja, Eero Nigulas, tuleb tutvustama oma mõtteid, kuidas endiselt populaarne toode – märgimäsin – võib olla noore ärilise tegevuse alustamise nurgakiviks. Kuna märgimasinate rent on senini populaarne ja paljud ei tea, et masina kasutusvõimalused on laiemad kui baasvarustuses, soovib Eero tutvustada mõtet, kuidas koostöös kohalike omavalitsuste või noortekeskustega oleks võimalik noorte ettevõtlikkust arendada.

15:00 – 16:45
Juhtide ümarlaud
(Osaluskogud)

Ümarlaual käsitletakse teemadena e-osalust, uute osalusvormide loomist. Räägitakse maakondlike noortekogude tulevikust, noortevolikogude mentorlusprogrammist ning 
võimalikkusest luua igasse kohalikku omavalitsusse noortevolikogu.
Läbiviija: Heiki Viisimaa (ENL)

GDPR töötuba (Noorteühingud)

“Mis saab üritustel kohustuslikest registreerimislehtedest?” 
“Kuidas jäädvustan ma nüüd üritusi foto- või videokaameraga?” 
“Mis andmeid ma osalejatelt koguda tohin?” jne.
Töötoas osalejatel on võimalik vastused saada eelnevatele ning muudele üleskerkivatele küsimustele.
Läbiviija: Andmekaitse
Inspektsioon

17:00 – 19:00 Koostöögruppide töötoad (osaluskogud ja noorteühingud
eraldi)

ENLi jaoks on selle aasta üheks fookuseks suurendada nii liikmesorganisatsioonide kui osaluskogude omavahelist koostööd. Selle juures on tähtsal kohal mõju saavutamine ja lahti mõtestamine nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Kevadseminar tegime alguse koostöögruppide tööga. Suvekooli eesmärgiks koostöögruppide tegevusi edasi arendada.
Läbiviijad:
Osaluskogud: Heiki Viisimaa (ENL) 
Noorteühingud: 
Mikk Tarros (ENL)

19:00 – 20:30 Õhtusöök

Õhtusöögiga paralleelselt on 19:45 – 20:30 võimalik jätkata viipekeele õpinguid Jaan-Raul Ojastu eestvedamisel.

20:30 – 22:00 Meeskonnatöö tegevus

Pooleteise tunni jooksul on võimalik meeskondades läbida orienteerumisrada Nelijärve Puhkekeskuse alal, mis paneb seltskonnad põnevate katsumuste ette erinevatest valdkondadest. Tegevused varieeruvad alates mõtte- ja meeskonnamängudest kuni sportlike ülesanneteni. 

23:00 – 00:30 Ööülikool

Kuna Suvekooli alateemaks on tuleviku töö, siis räägime eesootavatest tööturu trendidest ning peaasjalikult tehisintellekti arengutest. Seejärel on võimalik kirjutada koodi Pythoni keeles. 
Läbiviija: MTÜ Lapikud

1. august
08:30 – 09:00 Hommikuvirgutus
Varajastel aktivistidel on võimalik võtta ette ühine hommikujooks või seltskonnatreening. Täpne tegevus veel selgumisel.

09:00 – 10:00 Hommikusöök
10:05 – 13:25 Strateegiliste dokumentide arutelu ja Töötukassa töötuba

Mõlemad töötoad on planeeritud kestma 2 x 1,5h. See tähendab, et pooled Suvekoolis osalejad on esmalt dokumentide arutelu töötoas ja teine pool Töötukassa töötoas ning pärast vahetatakse. Kahe koolitusbloki vahel on ka ~20min paus.

Strateegiliste dokumentide arutelu

Aastal 2020 lõppevad mitmed riiklikud arengukavad. Samal planeeritakse hetkel riiklikku katusstrateegiat Eesti 2035. Nende tegevuste taustal oodatakse ka noorte poolset sisendit tulevikusuundade osas. Töötoas arutleme üheskoos, kuhu Eesti tulevikus peaks liikuma ning millised valdkonnad on osalejate jaoks prioriteetsed. Ühe dokumendina on lõppemas ka Noortevaldkonna arengukava. Selles tulenevalt oodatakse nii osaluskogude kui noorteühingute arvamust dokumendi senise väärtuse ja jätkumise osas.
Läbiviijad: Gerttu Aavik (HTM Noorteosakond), Joanna Kurvits (HTM praktikant, OLE ROHKEM)

Töötukassa töötuba

Noorte tööturule sisenemine praegusel hetkel on keeruline. Eeldatakse 5-aastast töökogemust ja spetsialiseerumist. Samas on paljudel ette näidata suures hulgas vabatahtlikku kogemust, mida tihtipeale ei osata tööandjale atraktiivseks muuta. Kuidas näidata oma vabatahtlikku kogemust CVs? Kas pigem kutsekool või gümnaasium? Millised on tuleviku tööturu trendid, millega peaks noor praegu arvestama? Nendel ja mitmel teisel teemal arutleme üheskoos maailmakohviku stiilis töötoas.
Läbiviijad: Haldi Rae ja Ene Viimsalu (Töötukassa)

13:30 – 14:30 Lõuna
14:30 – 16:30 Mindfulness töötuba

Vaimne tervis on maailmas temaatika, millest Eestis ei räägita veel piisavalt. Olles noorteorganisatsiooni liige või juht, on edukuse üheks aluseks võime iseendaga hakkama saada. Suur pinge ning selle juures depressioonioht varitseb meid kõiki, kuid selleks, et läbi positiivse sisekõne või negatiivsete indikatsioonide tundmise ennetada halvimat, on vaja vaadata iseendasse. Kuidas kõikide nende välismõjuritega toime tulla? Sellel hakkame üheskoos vastust otsima.
Läbiviija: Loore Martma (Mindfulness, lavastaja, näitleja)


16:30 – 18:00 
Erakondade noortekogude töötuba

Kas sa oskaksid selgitada parlamendierakondade põhimõtete erinevusi? Tunnetad sa, et saad aru nende maailmavaatelistest erinevustest? Huvitab sind Eesti poliitiline skeene? 
Üheskoos erakondade noortekogudega vaatame Eesti poliitmaastikule otsa, analüüsime hetkeolukorda ning teeme endile selgeks, mida ikkagi tähendab vasak- ja parempoolsus.
Läbiviijad: Erakondade noortekogude esindajad

Europarlamendi simulatsioon

Järgmise aasta esimeses pooles on meid Euroopa Parlamendi valimised ees ootamas. Kas Euroopa Parlamendi otsustusprotsess on sinu jaoks segane? Kas sooviksin omal nahal läbi mängida reaalseid olukordi otsuste tegemise osas Euroopa tasandil? Oled lihtsalt simulatsioonidefänn? Sel juhul on sinu jaoks Europarlamendi simulatsioon, kus saame Euroopa Parlamendi struktuuri ja tegevustega täpsemalt tuttavaks ja näeme, kui head läbirääkijad me ikkagi oleme.
Läbiviija: MTÜ Tegused Eesti Noored

18:00 – 19:00 Õhtusöök
19:30 – 22:30 Stiilipidu
Otsi kapist välja oma erksaimad hilbud, sest Suvekooli stiilipeo teemaks on 
VÄRVID! Eristu teistest ja naudi värvikirevad õhkkonda! Õhtu jooksul ka erinevad mängud ning ühistegevused. Parimatele kostüümidele ka auhinnad!

Ühe hea stiilipeo juurest ei puudu ka bänd, kes pakub osalejatele mõnusat tantsumuusikat.
Õhtut juhib: alati särav Roger Tibar

2. august (häkatoni päev)

08:00 – 09:15 Hommikusöök
09:00 – 09:30 Päeva tutvustus
09:30 – 10:00 Häkatoni tutvustus

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös konsultatsiooniettevõttega Civitta toovad teieni osalusvormide teemalise häkatoni! Päeva jooksul on fookuses nii uued kui ka traditsioonilised osalusvormid. Siinkohal on tähtis leida ühine arusaam nii osaluskogude kui noorteühingute panusest osalusvormide arendamise osas. Osalejad jagatakse gruppidesse ning praktiliste tööde blokkides on võimalus genereerida ning seejärel viimistleda põnevaid lahendusi osaluskeskkonna arendamiseks Eestis! Kasutatakse nii traditsioonilisi kui ka erinevaid interaktiivseid meetodeid (nt. dokumendikaamera).

10:00 – 10:15 Inspiratsioonikõneleja

Tuleviku töö ja osalusvõimaluste teemad tuleb seob kokku ettevõtlik noor, kes paneb inspireeriva alguse häkatonipäevale. Eesmärgiks on saada ideid ja mõelda olemasoleva keskkonna peale laiemalt, et järgmistes blokkides ei oleks vaja keskenduda jalgratta leiutamisele.

10:15 – 12:00 Praktilise töö esimene osa

Jaguneme kuni kümneliikmelisteks meeskondadeks ning viime läbi ajurünnaku, et kaardiistada noorte huvid, arusaamad ja teadmised osalusvormidest. Seejärel jagame mõtted gruppidesse ja hakkame selle põhjal valdkonna põhiselt uusi ideid genereerima.

12:00 – 13:00 Lõuna

Lõunaga paralleelselt algavad bioanalüütika töötoad, mis tuuakse teieni virtuaalreaalsuse (VR) vahendusel. Töötoa kestvus on 45-60 minutit ning korraga on vahetustega antud töötoas liikmed erinevatest häkatoni gruppidest, et oleks võimalik kaht töötuba paralleelselt toimimas hoida.

13:00 – 14:00 Praktilise töö teine osa

Selles blokis on võimalik oma ideid viimistleda ning valmistuda ettekanneteks järgmises blokis.

14:00 – 14:30 Tiimide ettekanded

Iga tiim tutvustab paberil visualiseeritud ideid läbi dokumendikaamera. Idee esitlejatele on samal ajal võimalik mõne e-osaluse meetodi abil küsimusi esitada (sli.do või muu sarnane).

14:30 – 14:45 Häkatoni kokkuvõtete tegemine

Häkatoni tulemusena valmivad konkreetsed lahendused osalusvormide kasutusvõimalustest noorte seas. Kogutud info on sisendiks ENTK ja ENLi töö planeerimiseks ja stardiplats.ee lehekülje arendamiseks.

15:00 – 15:30 Suvekooli lõpetamine
15:30 Bussid lahkuvad Nelijärvelt


/ Materjalid

pdf

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status