/ Euroopa Noortefoorum

Euroopa noortefoorum on platvorm, mis esinab üle 100 noorteorganisatsiooni ning koondab kümneid miljoneid noori kogu Euroopast.

Noortefoorum innustab noori aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ning esindab ja kaitseb nii noorte kui ka organisatsioonide vajadusi ja huve. Noortefoorum usub, et praeguses ebakindlas poliitilises ja sotsiaalses olukorras võivad noored olla tugevate muutuste katalüsaatorina ja aidata kaasa Euroopa ees seisvate väljakutsete uuenduslike lahenduste leidmisele.

Noortefoorumil on kolm peamist eesmärki:

  • Noorte suurema osaluse tagamine
  • Tugevamate noorteorganisatsioonide toetamine
  • Noorte autonoomia ja kaasatuse suurendamine

/ Materjalid

Strateegilised prioriteedid 2013-2019

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status