/ Pressiteade: Noorteühenduste Liit avas noorsootöö olukorda kajastava andmebaasi

Eesti Noorteühenduste Liit
20. oktoober 2008
PRESSITEADE

Noorteühenduste Liit avas noorsootöö olukorda kajastava andmebaasi

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) avas täna noorsootöö andmebaasi, mis annab ülevaate valdkonna olukorrast. Andmebaasi on sisse kantud ligi 200 omavalitsust.

Andmebaasist on kasu kõigile, kes soovivad teha koostööd mõne omavalitsusega noorsootöö valdkonnas. Kasu võib andmebaasist olla ka inimestele, kes soovivad elukohta vahetada ning eelnevalt tutvuda võimalustega, mida konkreetne vald noorele võimaldab.

“Enam ei pea internetist eraldi andmeid otsima, vaid kasutada saab ühte süsteemi. Andmebaas annab koheselt ülevaate, kas omavalitsuses on noortekeskus või noorte volikogu, kui palju on omavalitsus toetanud noorteprojekte ning kes on kontaktisikud,” tutvustas uut andmebaasi ENLi noortepoliitika juht Lauri Alver.

Tegemist on esimese ja ainsa sarnase andmebaasiga Eestis. Teabekogu sisendi saamiseks esitati kaheksa küsimust, mis uurisid nii toetatud noorteühenduste ja noorteprojektide arvu,  noorteorganisatsioonide arvu, noorsootööga tegelevate asutuste ja ametnike arvu kui ka noorte aktiivse osalemise võimalusi. Lisaks pakub andmebaas infot elanike üldarvu ning noorte arvu kohta. Noorte osakaal vallas või linnas on ära toodud ka protsentuaalselt. Andmebaasist leiab ka noorsootööga tegelevate ametnike kontaktandmed.

“Näeme siin kasutegurit mitmetele huvigruppidele alates riigiasutustest, kellel on lihtsam saada ülevaadet noorsootöö olukorrast, lõpetades noorsootöötajatega, perekondadega või ka noorte endiga,” täpsustas Alver.

Tänasest on täismahus kättesaadav ka noorsootöö rahastamise uuring, mis valmis 2008. aasta juunis 134 omavalitsuse abiga. Uuring tutvustab Eesti noorsootöö rahastamist, selle hetkeseisu omavalitsustes ning noorte osalust noorsootöö rahastamise protsessides. Uuring valmis Eesti Noorteühenduste Liidu tellimusel ning selle viis läbi Eesti Noorsootöö Instituut. Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.

“Nii uuringust kui ka andmebaasist selgus, et omavalitsuse suurus ei taga veel noortevaldkonna head käekäiku. Nii mõneski väiksemas vallas oli olukord palju parem kui suures. Küllap on asi väärtustes ja selles, kas omavalitsuste juhid peavad vajalikuks tagada noortele võimalused kohalikus elus kaasarääkimiseks ning aktiivseks kodanikuks kasvamiseks,” selgitas olukorda Lauri Alver.

Alver peab kaasamist väga oluliseks, sest vaid õigesti kaasates saab noortel tekkida side oma kodukohaga. “Noortele tuleb luua võimalused vastavalt eale. Neilt ei saa paluda, et nad saadaksid valda ametliku pöördumise, millega siis hiljem tegeletakse. Kaasamine peab olema süstematiseeritud ja läbimõeldud tegevus,” lisas Alver.

Andmebaasiga saab tutvuda Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel www.enl.ee/andmebaas

ning noorsootöö rahastamise uuring on kättesaadav aadressilt www.enl.ee/3348. 

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:

Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status