/ Pressiteade: ENL ja poliitilised noortekogud allkirjastasid varivalimiste hea koostööleppe

Eesti Noorteühenduste Liit
15. september
PRESSITEADE

ENL ja poliitilised noortekogud allkirjastasid varivalimiste hea koostööleppe

Täna allkirjastasid Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Tartu Noortevolikogu, IRL Noored, Noored Rohelised, Rahvaliidu Noored, Eesti Reformierakonna Noortekogu ja Noored Sotsiaaldemokraadid Tallink City Hotelis muudatustega varivalimiste hea koostööleppe. Keskerakonna Noortekogu annab oma liitumise otsusest teada neljapäevaks. 

Seoses Tallinna Linnavalitsuse kirjaga koolijuhtidele, kus abilinnapea Kaia Jäppinen soovitas tungivalt kaaluda varivalimiste projekti koolidesse lubamist, on enamik algselt nõustunud koole oma koostööst ENLiga taganenud. Seetõttu ei ole ENLil enam võimalik projekti läbi viia Tallinna koolides, mistõttu pidasid juulis sõlmitud heale koostööleppele allakirjutanud oluliseks täpsustada hea tava sisu ning sellele taas alla kirjutada.

“Algselt plaanisime juulis allkirjastatud lepingu piduliku tseremoonia teha 8. septembril. Allkirjastamine sai kõigi osapoolte nõusolekul planeeritud avaliku üritusena just septembrisse, mil kooliaasta alanud ning teema rohkem päevakohane,” kommenteerib ENLi varivalimiste projektijuht Robert Lang.

“Kuna Tallinna koolides enam projekti läbi viia ei ole võimalik, on loogiline, et märgime selle muutuse ära ka hea koostöö lepingusse. Peame tagama, et Tallinna igas varivalimise projekti valimispunktis ei rikutaks samuti kokkulepet ega võetaks kaasa näiteks oma sümboolikat ja reklaammaterjale,” selgitab Lang muudatust lepingus.

Lepingu allkirjastajate hulka lisandus ka Tartu Noortevolikogu, kes vastutab Tartus toimuva eest. Muus osas jääb leping samasõnaliseks ning muudatusi ei tehta.

Keskerakonna Noortekogu esialgu hea koostööleppe allkirjastamisega ei liitu ning annab oma otsusest teada hiljemalt nejlapäevaks. “Keskerakonna Noortekogul tekkis lisaküsimusi, millele püüame vastutulelikult ja jõukohaselt vastata. Samas ei saa me pakkuda kellegile erikohtlemist, mistõttu peavad nad oma liitumisest teada andma hiljemalt neljapäevaks,” selgitab Lang.

Kui Keskerakonna Noortekogu hea koostööleppega enam ei liitu, läheb varivalimiste projekt edasi ilma ühe osapooleta. Projekti sisu ühe osapoole võimalik loobumine ei muuda, sest võrdselt infot pakkutakse siiski kõikide Riigikogu erakondade kohta ning kedagi välja ei jäeta.

Varivalimised annab simulatsiooni vormis võimaluse hääletada Tallinna ja Tartu koolide õpilastele alates 14. eluaastast. Projekti eesmärgiks on pakkuda neile noortele, kes veel kohalike omavalitsuste valimiste raames valida ei saa, osalusvõimalus ning julgustada noori ühiskonnas toimuva vastu suuremat huvi tundma. Projekti korraldavad Eesti Noorteühenduste Liit ja Tartu Noortevolikogu.

Projekti rahastavad SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Linnavalitsus ja Tartu Linnavalitsus. 

Hea Koostöölepe juuli 2009 
Hea koostöölepe september 2009 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status