/ Pressiteade: ENL: Noortepoliitika peaks olema riikliku tähtsusega küsimus

Eesti Noorteühenduste Liit
16. september 2009
PRESSITEADE

ENL: Noortepoliitika peaks olema riikliku tähtsusega küsimus

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördus täna Riigikogu kultuurikomisjoni ja fraktsioonide esindajate poole murega riigi poolt seatud noortepoliitiliste eesmärkide ja põhimõtete ellurakendamise pärast ning tegi ettepaneku võtta noortepoliitika Riigikogus arutlusele.

2006. aastast kehtiv Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud noorsootöö strateegia aastateks 2006-2013 rakendumisperiood on jõudnud poole peale, kuid ENLi hinnangul on strateegia noortepoliitika osa rakendumine väljaspool Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala tagasihoidlik ning teised ministeeriumid ei teadvusta noortepoliitika elluviimist enda vastutusena.

ENL on seisukohal, et lõimitud noortepoliitika eesmärkide saavutamiseks tuleb kõikidel riigistruktuuridel, eelkõige ministeeriumitel, aga ka Riigikogul ja Vabariigi Valitsusel, senisest enam panustada noortepoliitika kujundamisse ja elluviimisse vastavalt oma pädevusele.

ENL väidab pöördumises, et noortepoliitiliste eesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks seab takistusi ka seadusandlus ning need takistused peaks kõrvaldama. \”Kõige rohkem valmistab muret ametnike ja poliitikute vähene teadlikkus noortepoliitika põhimõtetest ja olemusest. Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on teadlikkuse tõstmine noortepoliitikast võtmetähtsusega küsimus. Riigikogu täiskogu istungil, aga ka komisjonides ja fraktsioonides ei arutleta just liiga tihti Eesti noortepoliitika tuleviku üle,\” avaldab noorteühenduste liit pöördumises muret.

\”Oleme seisukohal, et seadusandja roll riigi noortepoliitika suundade määramisel peab suurenema. Seetõttu teeme ettepaneku kaaluda noorsootöö seaduse muutmist selliselt, et Riigikogule tekiks kohustus arutada noortepoliitikat olulise tähtsusega riikliku küsimusena vähemalt kord kahe aasta jooksul,\” kõlab ENLi ettepanekus kultuurikomisjonile ja fraktsioonidele. 

Noorsootöö strateegia 2006-2013 kohaselt peab noortepoliitika määratlema tegevused, mida ühiskond peab tegema, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarengu eest. Lõimitud noortepoliitika on noorsootöö strateegia kohaselt koordineeritud ja eesmärgikindel tegutsemine noore elu puudutavates valdkondades.

\”Kui tulevik on noorte kätes, siis peab noortesse suhtuma strateegilisemalt ja nägema neis tuleviku ressurssi ja mõistma, et ilma noortepoliitika arendamiseta kõikides valdkondades kannatab ühiskonna konkurentsivõime,\” kommenteerib pöördumist ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

\”Riigikogu komisjonil on seadusest tulenevalt võimalus ka ilma seadust muutmata esitada ettepanek olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamiseks. 2010. aastal võiks Riigikogu kultuurikomisjon seda võimalust kasutada. Järjepidevuse tagamiseks leiame siiski, et vaja on muuta ka noorsootöö seadust ning sätestada taoline arutelu kohustusena,\” lisab Martinson.

ENL kinnitab, et on valmis kultuurikomisjoni ja Riigikogu fraktsioonidega antud teemal ka kohtuma.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee  

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status