/ Pressiteade: ENL: Uued varivalimised soovime korraldada Riigikogu valimiste eel

Eesti Noorteühenduste Liit 
9. oktoober 2009
PRESSITEADE

ENL: Uued varivalimised soovime korraldada Riigikogu valimiste eel

Täna tegid Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Tartu Noortevolikogu (TNV) Eesti Rahvusraamatukogus teatavaks varivalimiste tulemused. Tallinnas hääletas 384 noort ja Tartu 15 koolis 1392 varivalimisealist noort. ENL rõhutab, et ei soovi Tallinnas osalenud noorte hääli esitada kui Tallinna noorte häält ning ei koostanud ka Tallinna varivolikogu. Korraldajad kinnitasid, et neil puudub ambitsioon mõnda erakonda toetada või sellele vastanduda.

ENLi esimees Ott Heidmets ütles, et kuigi Tallinna osalus oli busside formaadi tõttu liiga madal ning neid ei saa esitleda noorte arvamusena üldiselt, siis positiivne on, et ka Tallinna asjast huvitatud noortel oli vähemalt võimalus osaleda. \”Kuigi lausvihmas pisikeses bussis järjekordasid varivalimiskasti juurde ei tekkinud ja koolid oleksid kindlasti olnud tõhusam projekti korraldamise koht, siis on oluline, et osalenud noored said siiski hea kogemuse,\” kommenteertis Heidmets.

Tartu Noortevolikogu esimees Marleen Pedjasaar ütles pressikonverentsil, et Tartus oli lihtsam saada suuremat osalust, sest varivalimised olid noortele lähedal.

Kõige aktiivsem valimispäev oli nii Tartus kui Tallinnas 6. oktoober. Tartus suuremate koolide osaluse tõttu ja Tallinnas Heidmetsa hinnangul heast ilmast tulenevalt.

Tallinna projektis osalenud noorte arvamus näitas, et erakondade lõikes sooviti volikogus kõige rohkem näha Reformierakonda (31,56 %), millele järgnes Isamaa ja Res Publica Liit (23%) ja Keskerakond (19,17%). Eestimaa Rohelised said 15,04 % suuruse varivalijate toetuse, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10,02 % ning Tallinna Linnarahva Heaolu Eest valimisliitu toetas 0,29 % varivalijat.

Tartu noorte arvates võiks Reformierakond saada volikogus 20 kohta, Isamaa ja Res Publica Liit 11 kohta, Eestimaa Rohelised 7 kohta, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6 kohta, Eestimaa Rahvaliit 4 kohta ja Eesti Keskerakond 1 koha.

Top 10 häältekogujat Tartus varivalimistel osalenud noorte häälte järgi olid Urmas Kruuse (Reformierakond, 213 häält), Margus Tsahkna (IRL, 100 häält), Toomas Jürgenstein (SDE, 46 häält), Hannes Astok (Reformierakod, 43 häält), Ants Serk (Reformierakond, 42 häält), Ene Ergma (IRL, 37 häält), Aivar Riisalu (Keskerakond, 32 häält), Marju Lauristin (SDE, 26 häält), Jüri Sasi (Reformierakond, 26 häält), Maarja Jakobson (Rohelised, 25 häält).
 
ENLi esindajad kinnitasid, et soovivad 2011. aasta Riigikogu valimiste eel projekti taas läbi viia, aga teha seda siis juba üle-eestiliselt. \”Huvi projektis osalemise vastu tuli juba praegu koolidelt ka väljaspool Tartut ja Tallinnat, seega 2010. aasta alguses alustame kindlasti ettevalmistusi üleriigilisteks varivalimisteks,\” kinnitas Heidmets.

\”Oluline on teha noorte arvamus teatavaks just valimiste eel sest, et kodanikud peavadki märku andma, mida nad poliitikutelt ootavad. Valimistulemuste selgumise järgselt ei tuntaks projekti vastu ka nii suurt huvi,\” arvas Heidmets.

Eesti Noorsootöö Instiduudi teadur Marti Taru rõhutas pressikonverentsil, et projektil on märgiline tähendus ning see tõstab varivalimistest osa võtnud noorte aktiivsust ka päris valimistel. Politoloog Tõnis Saarts ütles videopöördumises, et poliitikud ei tegele eraldi noorte ega ka ülliõpilaste probleemidega ning õpiprotsessina on projekt oluline.
Varivalimised on ENLi ja TNV Tartus ja Tallinnas 5.-8. oktoobrini läbiviidud kodanikuhariduse projekt, mille eesmärgiks on tõsta noorte huvi ja aktiivsust ühiskondlikel teemadel. Projekti toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Tallinna Spordi-ja Noorsooamet, Tartu Linnavalitsus ja Tiigrihüppe Sihtasutus.

Tallinnas sai varivalida 5.-7. oktoobrini Eesti Rahvusraamatukogus, lisaks oli noortel võimalus 5.-8. oktoobrini varivalida ka kuues minibussis, mis peatusid koolide lähistel.

Varivalimiste veebileht: www.varivalimised.ee

Pressikonverentsi esitlus (tulemused)
Tartu varivolikogu koosseis
Politoloog Tõnis Saartsi videoarvamus varivalimiste teemal

Lisainfo:
Robert Lang
Eesti Noorteühenduste Liit
Varivalimiste projektijuht
Tel: 56215891
E-mail: robert@enl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status