/ Pressiteade: Minister Lukase noorteühenduste rahastamata jätmise otsus on kahetsusväärne

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
19.01.2010

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) avaldab nördimust haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase tänase otsuse üle, millega jäeti noorteühingute aastatoetusest põhjendamatult ilma kaks noorteorganisatsiooni. 

Noorteühingute aastatoetus on paljudele üleriigilistele noorteühingutele ainsaks võimaluseks katta oma põhitegevusega seonduvad kulud, kuna toetus on mõeldud eelkõige organisatsiooni püsikulude katmiseks, mitte konkreetsete projektide läbiviimiseks. Toetust saavad taotleda üleriigilise ulatusega noorteühendused, millel on vähemalt 500 liiget, muuhulgas on toetuste saajate hulgas ka näiteks Eesti Skautide Ühing, Eesti Gaidide Liit jt.

Ministri otsusega jäeti aastatoetusest ilma MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid ning MTÜ Rahvaliidu Noored, seda hoolimata taotlusi hinnanud ekspertide positiivsest hinnangust nimetatud ühingute taotlustele.

ENL avaldab kahetsust haridus- ja teadusministri poolse hea tava rikkumise üle, mille kohaselt minister ei muuda noorteühingute aastatoetuse taotlusi hindava ning ministrile rahastamisettepanekut tegeva Noortepoliitika Nõukogu, kus noorte esindajad on enamuses, otsuseid noorteühingute rahastamise osas. Praktikas on kuni tänaseni minister nõukogu ettepanekuid arvestanud. Kummalisel kombel seda seekord ei tehtud ning minister, eirates nii Noortepoliitika Nõukogu kui ka noorteühenduste esindusorganisatsiooni seisukohti, muutis oma suva järgi aastatoetuse saajate nimekirja. Nii MTÜ Rahvaliidu Noored kui ka MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid vastasid kõikidele taotlemistingimustele ning Rahvaliidu Noorte taotlus sai ka väga kõrged kvaliteedipunktid.

Riiklikust toetusest ilmajäämine seab mõlemad noorteorganisatsioonid väga raskesse olukorda, kuna aastatoetuse näol on tegemist organisatsioonide peamise sissetulekuga. Erinevalt levinud eksiarvamusest, ei toeta Rahvaliit ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond omanimelisi noorteorganisatsioone rahaliselt. Aastatoetust on poliitilised noorteorganisatsioonid kasutanud erakonnast sõltumatute tegevuste elluviimiseks, mitte lisarahastuseks emaerakonnale. Kõik poliitilised noorteorganisatsioonid on ka juriidiliselt eraldiseisvad mittetulundusühingud.

ENL kutsub haridus- ja teadusministrit üles oma otsust koheselt muutma ning arvestama Nooretpoliitika Nõukogu ettepanekuid.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 50  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
Telefon: +372 51 109 76
E-post: ott@enl.ee 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status