/ ENLi teated 235

ENLi Teated 235
2. märts 2010

1. UUDISED
2. HUVITAVAT
3. ENLi ETTEVÕTMISED

# YFU Eesti julgustab: “Kutsu maailm endale koju!”
# 3.-4. märtsil toimub 20ndat korda “Võti Tulevikku”
# Skaudid kutsuvad infopäevale!
# Koosmeele preemia ootab kandidaate!  

 

1. UUDISED

# YFU Eesti julgustab: “Kutsu maailm endale koju!”

Kas sinu kodu võiks olla avatud Neranootile Taist, Hannahile Saksamaalt või hoopis Ufukile Türgist?

Igal aastal tulevad Eestisse YFU vahetusprogrammi kaudu noored üle maailma, et siin oma vahetusaastat veeta. Õpilased elavad vabatahtlikes peredes, kes on valmis oma perre uue liikme vastu võtma. Kui leiad, et sinu pere või tuttavad ja sõbrad sobivad vahetuspereks olema, siis saab YFU programmiga lähemalt tutvuda aadressil www.yfu.ee

Lisainfo: diina@yfu.ee või 7 305 964.

 

# 3.-4. märtsil toimub 20ndat korda “Võti Tulevikku” 

3.- 4. märtsil toimub Tallinna Tehnikaülikoolis juba 20ndat korda BEST-Estonia üritus “Võti Tulevikku 2010”. 

3. märtsil toimub terve päeva vältel ettevõtete mess, kus Sul on võimalik tutvuda firmadega ja saada erialastele küsimustele vastuseid. Samuti toimuvad loengud harivatel teemadel, üheks loengupidajaks on Hannes Võrno, kes räägib kuidas saavutada esinemisjulgust. Samuti toimub kirgi üles küttev diskussioon Mart Laari ja Aivar Pohlaku vahel, koos võetakse arutluse alla Eesti elu valupunktid. 

4. märtsil saab osa võtta erinevatest koolitustest, mida veavad eest tipptasemel koolitajad. Toimuvad veel ettevõtete töötoad, kus Sul on reaalne võimalus kokku puutuda oma tulevaste erialaliste probleemidega. Töötubades lahendatakse firmade poolt püstitatud ülesandeid ja leitakse innovaatilis lahendusi, mida on võimalik tulevikus ellu rakendada. Osalemiseks on vajalik registreerumine: http://www.vt.ee

 

# Skaudid kutsuvad infopäevale! 

Tulemas on koolitus “Tere tulemast skautlusesse”, mis on mõeldud täiskasvanutele, kes on huvitatud liitumisest skautide liikumisega. Koolitus toimub 10. märtsil algusega kell 17:15 Viljandis Kaare kooli ruumides (Kesk-Kaar 17) ja kestab umbes 4 tundi.

Seekordne koolitus on suunatud peaasjalikult vabatahtlikele, kes soovivad kaasa lüüa Jüripäeva korraldamisel Viljandis, aga oodatud on ka kõik teised, kes skautluse vastu rohkem või vähem huvi tunnevad.

Korraldajad paluvad osaledasoovijatel registreeruda Eesti Skautide Ühongu büroo aadressil assistent@skaut.ee enne 8. märtsi! Registreerimisel tuleb teatada oma nimi, vanus ja e-posti aadress.

 

# Koosmeele preemia ootab kandidaate!

Avatud Eesti Fond kuulutas välja avaliku konkursi 2010. aasta Koosmeele preemia kandidaatide leidmiseks. Selle aasta Koosmeele auhind tõstab esile üksikisikuid või ühendusi, kes aidanud kaasa sõna- ja mõttevabaduse ning otsustusprotsesside läbipaistvuse aruteludele.

Tähtaeg on 12. märts. Loe lähemalt ja esita ettepanek Avatud Eesti Fondi kodulehel: http://www.oef.org.ee/konkursid/detailne-infoartikkel/a/avalik-konkurss-koosmeele-preemia-kandidaatide-esitamiseks.html  

 

# Eesti noored pakuvad Euroopale värskeid ideid

Eile algasid Tallinna 21. Koolis neli päeva kestvad mõttetalgud, kus noored pakuvad välja ideid Euroopa energia- ja keskkonnapoliitika tulevikusuundadeks.

Talgud on osa Eestis teist korda toimuvast projektist “Värsked ideed Euroopale”, mida veab Avatud Eesti Fond. Noored esitlevad oma ideid kõigile huvilistele neljapäeval, 4. märtsil kell 11 Euroopa Majas. “Värsked ideed Euroopale” on keskkooliõpilastele suunatud rollimäng, mille käigus noored õpivad kriitiliselt arutlema Euroopa arengute üle.

Arutelude tulemusena tekkinud ettepanekuid esitletakse ka poliitikutele, et näidata, millised Euroopa arengud on noorte jaoks olulised. Järgmine projektinädal Eestis toimub 13.-16.aprillil.

Aasta jooksul osaleb mõttetalgutel kokku üle 1000 noore 17 Euroopa riigist. Projekti suurtoetaja on Robert Bosch Stiftung. Loe lisa: http://www.oef.org.ee/uudised/artikkel/a/eesti-noored-pakuvad-euroopale-varskeid-ideid.html

 

2. HUVITAVAT

# OSALE: Skaudid korraldavad 17. märtsil kell 18:00 Tallinna Pühavaimus järjekordse Rändurite klubi. Seekordse klubi kohtumisel vaadatakse dokumentaalfilmi “Süütu”. Filmi vaatamisele järgneb ühine mõtisklus ja arutelu, kus osaleb ka filmi üks autoreid, Kullar Viimne. Filmi vaatamine toimub Jaan Tõnissoni Instituudi “Vaata ja muuda” projekti raames. Üritusele kutsuvad korraldajad kaasa võtma ränduriealisi (18+) ja veidi söögipoolist, mida ühisele lauale panna. Kuna kohtade arv on piiratud, tuleb Rändurite klubi sündmusel osaleda soovijatel eelnevalt registreeruda! Lisainfo ja üritusele registreerimine: Laura Õigus, ?e-mail: lauraoigus@gmail.com, tel: 53822478. 

# OSALE: Kandideeri ENLi avalike suhete töögruppi! Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsus eelmise aasta mais kokku avalike suhete töögrupi, mille liikmeid seoses organisatsioonide juhatuste ja aktivistide vahetumisega me uuendame. Avalike suhete töögrupi eesmärk on arendada ENLi liikmetevahelist koostööd, tõsta teadlikkust, vahetada praktikaid ning parandada katusorganisatsiooni ja liikmetevahelist kommunikatsiooni. Tänavuaastane avalike suhete töögrupp pakub liikmetele ka kvaliteetseid koolitusvõimalusi, kohtumisi suhtekorralduspraktikutega, ajakirjanikega ning võimalust tasuta osaleda septembrisse planeeritaval meediakonverentsil. Kandideerimine kuni 11. märtsini! Lisainfo: http://www.enl.ee/et/Organisatsioonist/Teated/Uudised&nID=102

# OSALE: Kandideeri rahvusvahelisele koolitusele impACT!on – Youth in Action!, mis toimub 2.-8. maini Hollandis. Koolitusel jagatakse kogemusi aktiivseks kodanikuks olemisest ja pannakse alus uutele programmi Euroopa Noored projektidele. Koolitusele on oodatud 18-30aastased noored, kellel on juba mõned kogemused rahvusvahelises noorsootöös ja kes soovivad läbi viia programmi Euroopa Noored projekti. Koolituse töökeel on inglise keel. Kandideerimistähtaeg on 15. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2959

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg on 10. märtsil. Seekord on prioriteediks noorte tööhõive. Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. märtsiks vastava alaprogrammi konsultandile. Kaasake oma projektidesse töötuid noori või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lõplik vooru taotlustähtaeg on 1. aprillil! Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/?q=node/3012

# RAHASTAMINE: Avanenud on 4. tarkade otsuste fondi taotlusvoor. Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks: a) Arendustegevused strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmiseks (Poliitikate kujundamise ja elluviimise võimekus, poliitikate kujundamise ja elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekus ning organisatsioonide koostöö parandamine). b) Laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks prioriteetsetes valdkondades (Strateegiliste dokumentide ja oluliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisuse suurendamine ning riigi poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine). Projekte rahastatakse kuni 90% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist. Eeltaotluste esitamise tähtpäev on 15. märts 2010. Lisainfo: http://www.avalikteenistus.ee/?id=12718

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada ka üksikisiku või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2 000 kuni 20 000 krooni. Avatud Eesti Fond tegi nüüdsest ka taotlejate elu mugavamaks! Noortefondile saab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiate Noortefondi kodulehelt: www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fond aitab majandusraskustes olevaid vabaühendusi. Oodatud on kahte liiki taotlused: 1) Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest. 2) Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus). Täpsema info ja taotlusvormid leiate kriisifondi kodulehelt:www.oef.org.ee/eriprogramm

# VABATAHTLIK TÖÖ: ENL otsib oma meeskonda vabatahtlikku projektijuhti, kelle ülesandeks on noorsootöö rahastamise hea tava väljatöötamine koostöös ENLi partneritega (noortevaldkonna katusorganisatsioonid, riik, kohalikud omavalitsused). Ülesanded hõlmavad endas partnerite ja ekspertidega koosolekute ja kohtumiste korraldamist/läbiviimist ning konsultatsioonide tulemusel valmima hea tava lõppversiooni vormistamist. Kandideerimiseks saata enda lühike enesetutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt 12. märtsiks 2010 aadressile martti@enl.ee. Samalt e-postiaadressilt ka lisainfo kandideerimise kohta. Loe lähemalt!

 

3. ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

5. märts – Eesti Skautide Ühingus toimub kell 12:00 ENLi üleriigiliste noorteühenduste koja kohtumine. Osaleb ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets. 

Eelmisel nädalal:

22. veebruar – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22. veebruar – ENLi kontoris toimus ENLi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna vaheline kohtumine.
22. veebruar – ENLi kontoris toimus ENLi juhatuse koosolek.
23. veebruar – Haridus- ja Teadusministeeriumis toimuval riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” nõukogu koosolekul osales ENLi juhatuse liige Ulrika Hurt.
25. veebruar –  Eesti Noorsoo Instituudi poolt korraldataval koolitusseminaril “Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?” osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja assistent Kerlin Remmel.
26. veebruar – Eesti Noorsoo Instituudi poolt korraldataval koolitusseminaril “Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?” osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja assistent Kerlin Remmel.
25.-26. veebruar – noortekogude maakondlikud visiidid Tartu- ja Valgamaale. Osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, tegevjuht Anni Kuller, noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, vabatahtlik ning endine aseesimees Jaan Urb ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad. 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status