/ ENLi Teated 247

25. mai 2010
ENLi Teated nr 247

UUDISED

# Ootame osalejaid: osaluskohvik toob kokku tuntud poliitikud ja aktiivsed noored

Osaluskohvik lükkus 14. juunile! 
Sõltumatu Poliitikauuringute Keskus Praxis, noorteorganisatsioon Party on Wheels (POW) ja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsuvad 14. juunil osalema Sokos Hotel Virus toimuval osaluskohviku üritusel “Otsustavad need, kes valitsevad!”. Osaluskohvik on kaasahaarav diskussioon noorte ja poliitikute vahel, pakkudes noortele võimalust tõstatada neile olulisi teemasid ning otsustajatele võimalust teada saada noorte arvamust ja seisukohti. 
Loe lisa ja registreeru: http://bit.ly/a2VUw4
 

# Mida soovida või kinkida 8-aastasele?

Eesti Noorteühenduste Liit saab 8-aastaseks! Kutsume ENLi liikmeid, partnereid, endiseid juhatuse liikmeid ja töötajaid ning kõiki teisi, kellele ENL häid mälestusi on kinkinud, sünnipäevale! ENLi sünnipäev toimub 29. mail kell 20:00 Tallinnas klubis Korter (Roseni 9).

Tulijatel palume oma tulekust teada anda kuni 26. maini ENLi avalike suhete juhile Kairi Püssile kairi@enl.ee. Lisaks vabas vormis koosolengule, sünnipäevasnäkkidele ja heale muusikale antakse just sellel õhtul üle ka üle tiitlid Aasta Tegija ja Kõige Noorem – nii et ole tunnistajaks 2009/2010 aastal noortevaldkonnas silmapaistnud inimeste ja/või organisatsioonide premeerimisele!

# ENLi Säästva noorteühenduste töögrupp ja Sorex lähevad omadega rappa!

ENLi Säästva noorteühenduse grupp kutsub laupäeval, 5. juunil, Sorex-i matkale Raplamaale Lelle ligidale!Koos minnakse nautima kevadist loodust huvitava salaallika, kummaliste puude ning paljude kaunite laukasilmadega Imsi rabas. Just praegusel kevadisel ajal näitab end suveks turbasse peitev allikas kõige uhkemana. Retke kogupikkus umbkaudu 5 km.

Kogunemine toimub kell 07.40 Balti jaamas, kust rong Lellesse väljub 07.49. Tagasi Tallinna 16.17. (Tallinnas 17.52). Kuna värskes õhus kipub kõht kergesti tühjaks minema, tasub kaasa võtta natuke söögi- ning joogipoolist. Jalga tuleks panna kummikud, sest tegemist on laudteedeta rabaga ja riietuda vastavalt ilmaoludele. Pole paha mõte end kaitsta ka sääskede vastu.

Huvilistel ning küsimuste korral palun võtta ühendust kuni 3. juunini: Aleksander Tukk, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”,sass@evm.ee, +372 55615623.

HUVITAVAT

# OSALE: Projekti Peace Child Alpha Omega raames korraldab Sillamäe Lastekaitse Ühing rahvusvahelisekonverentsi “EESTI 2050: Noorte Tulevik Vananevas Ühiskonnas”. Rahvusraamatukogu suures saalis, 2. juunilalgusega kell 15:00, et käsitleda riigi tulevikku noore inimese vaatepunktist. Teemad: Noore inimese roll ühiskonnas täna ja homme; Erinevused kui ressurss; Noorsootöö – väärtus või koorem?; Põlvkondade vahelised suhted nüüd ja tulevikus; Koostöö ja Dialoog; Noorte tulevik – kas Eestis või välismaal? Registreerumine üritusele kuni 28. maini! Lisainfo: http://bit.ly/dzE9t6

# OSALE: Kandideeri ENLi suvekooli “Suhtlen täits vabalt!”! Seekord Jõulumäe Tervisespordikeskuses 8.-11. juulini toimuv üritus üllatab uues kuues ja teistmoodi kui varasematel aastatel, sest tänavu ühendame keset suve kuumimat kuud töö ja lõbu! ENLi 8. suvekooli raames toimuvad esmakordselt ka ENLi Suvepäevad. Suvekool “Suhtlen täitsa vabalt!” seab fookuse suhtlemisoskustele – põhjalikult saab koolitust nii meeskonnas suhtlemise kohta kui ka ajakirjanike ja meediaga suhtlemisest. Suvekooli regamine ja info koolituste kohta: http://bit.ly/9mZ4le

# OSALE: Koolitus “Kultuuridevaheline õppimine – mis see on?” 14.-16. juunil Nelijärve Puhkekeskuses. Koolitus on mõeldud noortejuhtidele ja Euroopa Noored projektijuhtidele vanuses 18-30. Koolitus toimub paraleelselt kahes keeles – eesti ja vene keeles. Koolituse sisu on mõtestada, mis on ja kuidas toimub kultuuridevaheline õppimine?; Näha võimalusi, kuidas toetada kultuuridevahelist õppimist ja luua selleks soodne keskkond teistele ehk projektis osalevatele noortele (nt programmi planeerimine, meetodid jne); Analüüsida, millised on kultuuridevahelise õppimise toetamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud; Arutleda kuidas paremini planeerida kultuuridevahelist õppimist programmi Euroopa Noored projektide raames (nt kogemusest õppimine jne)…ja seda kõike läbi praktilise kultuuridevahelise õppimise kogemuse. Kandideerimistähtaeg 4. juuni! Lisainfo ja registreerimine: http://euroopa.noored.ee/ICL

# OSALE: 1. juunil algusega kell 19:00 toimub Tallinnas Vene Teatris antakse ainulaadne kontsertlavastus “Peace Child Alpha Omega”. Euroopa Eestis ainulaadse kontsertlavastuse “Peace Child Alpha Omega” eesmärgiks on algatada põlvkondade ja kultuuride vahelist dialoogi kogukondades üle Euroopa ning arendada rahvusvahelist noorsootöö ja kultuurialast koostööd. Osalevad: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli segakoor, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli orkester, Mikk Saar, Taavi Tõnisson jpt. Muusikajuht ja dirigent: Aarne Saluveer. Lisainfo: www.pcao.sscw.ee

# OSALE: Koolitus “Lööme laineid!” 12. juunil Tartus. Kas oled mõelnud, mis on ikkagi projekti mõju, kuidas seda suurendada ning oma projekti tulemusi kõige paremini levitada? Mida mõeldakse programmis Euroopa Noored järeltegevuste all? Lisaks saad koolitusel järgi proovida projekti järeltegevuste planeerimise ja läbiviimise ning hulgi ja tasuta häid ideid, teiste nõuandeid ja praktilisi näited enda projekti edasi arendamiseks.Kandideerimistähtaeg 31. mai! Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2631

# OSALEENLi liikmesorganisatsioon YMCA kutsub: “MEELELAHTUSLIK NOORTETURG – TALLINN YMCA 20” toimub 29. mail Nõmme turul Tallinnas kell 12:00-16:00. Täpsem info ja registreerimine:http://www.tallinnymca.ee/noorteturg

# OSALE: ENLi liikmesorganisatsioon Juvente korraldab 28. mail algusega kell 20:00 Tartus ALKOHOLIVABA ROKIPEO! Rokkarid teevad maatasa üliõpilasselts Liivika maja (K. E. von Baeri tn 7 – valge maja kohe Kassitoome oru kõrval). Snäki- ja joogipanus on 25 krooni (maksmine kohapeal või ülekandega Ena Mets: 221015319138). Ole kohal ja roki kogu hingest! Juvente veebikodu: http://www.juvente.ee/juvente

# OSALE: ENLi liikmesorganisatsioon YMCA kutsub: Võimalik minna vabatahtlikuks InglismaaleLondon West YMCA-sse alates sügisest 2010 (1 aastaks)! Vaata vabathtliku profiili:http://www.ymca.ee/VABATAHTLIKUD

# HEA UUDIS: ENLi liikmesorganisatsioon Noorte Segakoor Vox Populi sai VIII Pärnu Rahvusvahelisel Koorifestivali Rahvalaulukonkursil kulddiplomi. Segakoor sai žüriilt 91 punkti 100st võimalikust. Koori dirigent on Janne Fridolin. Lisainfo: http://voxpopuli.ee

# RAHASTAMINE: SA Innove annab teada, et alates 17. maist on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes 1.3.5 “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine.” Meetme raames toetatavad tegevused: 1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine. ?2. Töö- või haridusvaldkonda käsitlevate soolise võrdõiguslikkuse alaste uurimuste läbiviimine ja tutvustamine. 3. Teenuste osutamine (psühholoogiline, juriidiline ja sotsiaalnõustamine, koolitus, ajutine varjupaigateenus jne) ?4. Tööandja soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamiseks ning parendamiseks analüüsi, konsultatsiooni, koolituse ja nõustamise läbiviimine ning parendamiseks vajalike tegevuste elluviimine. Taotlusvooru maht on 7 823 529 Eesti krooni. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 Eesti krooni ning maksimaalselt 1 000 000 Eesti krooni. Projekti kestus kuni 24 kuud. Tegevuste 1 – 3 puhul on taotluste esitamise tähtaeg 16. juuni 2010 kell 17:00. Tegevuse 4 kohta võib taotlusi esitada jooksvalt alates 17. maist kuni tegevuse eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2012. aasta 30. juuniks.Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove koduleheküljel: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

# RAHASTAMINE: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks rahalise mahuga kuni 1 miljon krooni Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2010.a. riigieelarvelisest eraldisest. Toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid on aadressil http://www.kysk.ee/?s=457 .? Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatunahiljemalt 2. augustil 2010 kell 15:00. 

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja ehk 1. juuni prioriteediks on noorte tööhõive. Kaasake oma projektidesse noori tööotsijaid või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3012

# VABATAHTLIK TÖÖ: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks vabatahtlikke noortekonsultatsioonide läbiviijaid.  ENL viib koostöös partneritega läbi üleriigilisi noortekonsultatsioone, mille eesmärgiks on Eesti noorte arvamuse ja hoiakute teadasaamine ning edastamine Euroopa Liidu poliitikate kujundamiseks. Konsultatsioonid viiakse läbi kõikides ELi liikmesriikides ühisel teemal. Konsultatsioonid toimuvad Eestis kahes osas – esimene konsultatsiooniperiood toimub suvel 2010 noorte osalsukogude suurkogunemise raames (augustis) ning paralleelselt online- konsultatsioonina veebis. Kandideerimistähtaeg on 7. juuni! Lisainfo ootuste ja ENLi poolt pakutava kohta: http://bit.ly/ck6xof 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
24. mai – Kohtumisel Anija Vallavalitsuse esindajatega ENLi mentorprogrammi raames osales ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
24. mai – ENLi kontoris toimuval programmi Euroopa Noored vahehindamise intervjuul osalesid tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
25. mai – Kohtumisel Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
25. mai – Liikmekohtumisel Eesti Psühholoogia Üliõpilaste Ühendusega (Tartus) osalevad ENLi finantsjuht Ulrika Hurt ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
25. mai – Liikmekohtumisel Eesti Väitlusseltsiga osalevad ENLi finantsjuht Ulrika Hurt ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
26. mai – ENLi vilistlaskogu 1. kohtumine ENLi kontoris (Tallinn Estonia pst 5a) kell 17:00.
26. mai – Ühiskonnateaduste teabepäeva korraldamise koosolekul Eesti Rahvusraamatukogus osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
26. mai – Noorsootöötaja kutsekomisjoni töös osaleb kutsekomisjoni liikmena ENLi tegevjuht Anni Kuller.
27. mai – Koos Laste- ja Noortesõbraliku Tallinna komisjoniga külastab Haapsalut (UNICEFi Laste- ja Noortesõbraliku linna tiitlikandja) ENLi tegevjuht Anni Kuller.
29. mai – ENLi 16. üldkoosolek Tallinna Ülikoolis algusega kell 10:00
29. mai – ENLi 8. sünnipäeva tähistamine ja Aasta Tegija ning Kõige Noorema auhindade üleandmine Tallinnas klubis Korter algusega kell 20:00. 

Eelmisel nädalal:
E17. mai – Kohtumisel Pärnu Maavalitsuse noorsootöötaja Ivika Kelderi ja Pärnumaa Noorte Liidu presidendi Margit Kapakiga noortevolikogude loomise teemal osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
17. mai – Kohtumisel Tõstamaa abivallavanema Anu Peterson noortevolikogu loomise teemal osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
18. mai – ENLi liikmekohtumine EELK LNÜga ENLi kontoris (Estonia pst 5a) algusega kell 18:00.
18. mai – Karjääriteenuste koostöökogu koosolekul Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
18. mai – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
19. mai – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris (Estonia pst 5a) algusega kell 17:30.
21. mai – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu üldkoosolekul ja Vabaühenduste Kärajatel Tallinnas osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status