/ Noortesõbralikemad ajakirjandustegijad on Postimees ja Alo Raun

Eesti Noorteühenduste Liit
16. september 2010
PRESSITEADE

Noortesõbralikemad ajakirjandustegijad on Postimees ja Alo Raun

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) autasustas täna Tallinnas Õpetajate Majas toimunud meediakonverentsil \”Kas ühiskonna valvekoer hammustab?\” noortesõbralikuimat ajakirjanikku ning meediakanalit. Erinevatest noortevaldkonna esindusorganisatsioonidest koosnev žürii otsustas tiitli anda Postimees Online vanemtoimetaja Alo Raunile ning Postimehele.

Žüriisse kuulusid ENLi esimees Ott Heidmets, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees Maris Mälzer, Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Kristo Peterson ning SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kost.

\”Alo Rauni valik noortesõbralikuimaks ajakirjanikuks tuli täiesti konsensuslikult. Tunnustame tema head noortevaldkonna tundmist, noorte osaluse, haridusteemade ning noorte õiguste kajastamist. Alo Raun teeb seda meie arvates asjalikult, oskusega tuua esile probleeme ja leida uudseid teemasid,\” kommenteeris ENLi esimees Ott Heidmets.

Postimees valiti noortesõbralikuimaks väljaandeks erinevate noortevaldkonnaga seonduvate teemade aktiivse kajastamise eest.

Žürii tunnustas lisaks ka maakondlikku lehte Valgamaalane mitmekülgse noorteteemade kajastamise eest ja Raadio 2 noorteprojektide ja malevategevuse kajastamise eest. Žürii tunnustas ka ajakirjanik Urmas Vainot, kes on panustanud noortevaldkonna arengusse erinevatel üritustel koolitajana või moderaatorina osaledes ning on hästi kursis noorsootööga.   

ENL kuulutas konkursi noortesõbralikemate ajakirjandustegijate leidmiseks välja rahvusvahelisel noortepäeval ja rahvusvahelise noorte aasta alguses 12. augustil Tartus. Noorsootöötajad, noorteorganisatsioonide liikmed, huvijuhid, noortega töötavad spetsialistid jt said žüriile teha ettepanekuid 12. septembrini. Tunnustamise eemsärgiks on tänada ajakirjandustegijaid ja motiveerida noorte osaluse, hariduse ning noorte arvamuse senisest mitmekülgsemat kajastamist Eesti ajakirjanduses.

Nomineeritute nimed ja lühikesed põhjendused leiab: http://bit.ly/bPIhjV

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
GSM: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee
www.enl.ee 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status