/ Pressiteade: Noorteühendused: Tallinna Noorsootöö Keskus peab säilima

Eesti Noorteühenduste Liit
29. oktoober  2010
PRESSITEADE

Noorteühendused: Tallinna Noorsootöö Keskus peab säilima

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) saatis täna Tallinna linnavolikogule ja linnavalitsusele märgukirja, milles ärgitatakse linnavalitsust loobuma kavast likvideerida Tallinna Noorsootöö Keskus  (TAN) ning anda kõik linna noortekeskused linnaosavalitsuste hallata.

\”Tallinna Noorsootöö Keskus on väga hästi hakkama saanud oma seitsme noortekeskuse koordineerimisega. Lisaks noortekeskustele koordineerib keskus ka karjääriteenuste ja noorteinfo vahendamist linnas, noorsootöö arengut ning noorsootöötajate täiendõpet,\” lausus ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.

Märgukirjas rõhutab liit, et TANi kaotamisega ei hoia linn raha kokku, sest Tallinna 2009. aasta kinnitatud eelarve kohaselt kulus linnaosavalitsuste hallatavate Mustamäe ja Haabersti noortekeskuste ülalpidamiseks kuni 150 000 krooni rohkem kui TANi noortekeskuste majandamiseks, 2010. aastal on vahe veelgi suurem.

\”TAN on vastupidiselt eraldiseisvatele noortekeskustele olnud ka majanduslikult edukam ja ENLi andmetel said noortekeskused siseriiklike projektide kaudu lisarahastust 2009. aastal 800 000 krooni, linnaosavalitsuse hallatavad noortekeskused 65 000 krooni. Välisrahastust said TAN projektid 665 000 krooni, linnaosade keskused välisrahastust ei saanud,\” selgitas Heidmets.

Olemasolevate töövahendite jagamine, noorsootöötajate vaheline võrgustik, noortele pakutavate noorsootöö võimaluste omavaheline koordineeritus ning säästlikum majandamine kõnelevad noorteühenduste liidu arvates üheselt taolise asutuse vajalikkusest Eesti suurimas omavalitsuses.

ENL leiab, et selmet olemasolevat ja toimivat struktuuri lõhkuda ning noortekeskuste juhtimine kaheksa linnaosavalitsuse vahel laiali jagada, peaks täna eraldiseisvad Mustamäe, Haabersti, Kose ja Mähe noortekeskused liitma noorsootöö keskusega, et luua ühtne võrgustik kõikidest noortekeskustest.

ENLi hinnangul on ajal, mil noorte tööpuudus on rekordiliselt kõrge, äärmiselt lühinägelik vähendada kulutusi noorsootööle, kuna just noorsootöö kaudu on võimalik leevendada ning ennetada noorte kõrgest töötusest tingitud probleeme.

ENL pöörab märgukirjas tähelepanu ka Tallinnale UNICEFi poolt antud laste- ja noortesõbraliku linna tiitlile, mistõttu lasub linnal muuhulgas ka kohustus avalikkuse ees tegutseda omistatud tiitli vääriliselt.

ENLi märgukirjaga Tallinna linnavalitsusele ja linnavolikogule saab tutvuda siin: http://bit.ly/9b2Ljg

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 52 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liidu avalike suhete spetsialist
Tel: +372 504 1258
E-post:
meelika@enl.ee  

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status