/ ENLi Teated 282

\"ENL\"

10. mai 2011
ENLi Teated nr 282

\"\"

UUDISED

ENL kuulutas välja juhatuse liikmete valimised

Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) on hea meel välja kuulutada ENLi juhatuse liikmete valimised, mis toimuvad ENLi üldkoosolekul 28. mail 2011 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinn).
Kandideerida saab veel 14. maini!

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada juhatuse koosseisu liikmete arvuks viis liiget. Üldkoosolekul valitakse juhatuse esimees ja kolm juhatuse liiget. Ühe juhatuse liikme mandaat kehtib veel ühe aasta. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagatakse juhatuse liikmete vahel juhatuse koosolekul uue juhatuse siseselt.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

# ENL otsib välishindajaid osalemaks noorteühenduste esindajana ENTK noorsootöö kvaliteedi hindamises

Noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendusvaldkondi ning planeerida edasisi tegevusi ning jälgida edusamme. Käesoleva aasta hindamisvoorus osaleb 19 kohalikku omavalitsust. 
Välishindajate koolitus toimub oktoobris ja välishindamised oktoobris/novembris 2011.

Kui soovid osaleda hindamisprotsessis ENLi esindajana, siis anna endast 19. maiks märku aadressil martti@enl.ee

Lisainfo välishindaja töömahu jms kohta: www.entk.ee/kvaliteedihindamine  

 

# Riigikogus asutati ENLi ettepanekul noorte toetusrühm

15 riigikogu saadikut asutasid täna ENLi ettepanekul noorte toetusrühma, mille esimeheks sai Kalle Palling ja aseesimeesteks Lauri Luik ning Rainer Vakra. Toetusrühma esimehe Kalle Pallingu sõnul kuuluvad toetusrühma kõik noored ja nooremeelsed riigikogu liikmed, kes soovivad eraldi tähelepanu pöörata Eesti tuleviku tegijaid mõjutava poliitika kujundamisele. 
Pressiteate täisteksti leiad siit: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=87164

 

# ENLi 18. üldkoosolek toimub 28. mail 2011 Tallinnas

Head Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed!

ENLi juhatuse nimel kutsub juhatuse esimehe kt Pille-Riin Raudsepp kokku ENLi kevadise korralise 18. ENLi üldkoosoleku. Üldkoosolek toimub laupäeval, 28. mail 2011 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, Tallinn). Päev saab alguse kell 11:00. Registreerimine ja hommikukohvi pakkumine algab kell 10.30 ja lõunapaus 12.30-13.00.

 

Üldkoosolekule ootame igast organisatsioonist kuni kahte inimest. REGISTREERIMINE toimub kuni 23.05.2011 siinÜldkoosolekul hääletamiseks peab üks liikmesorganisatsiooni esindaja kaasa tooma oma organisatsiooni juhatuse poolt väljastatud vastavasisulise volikirja. Liikmesorganisatsioonid, kes ise üldkoosolekust osa võtta ei saa, saavad volitada mõne teise ENLi liikmesorganisatsiooni end esindama.

Lisainfo ENL kodulehelt

 

# Eesti Noorsootöö Keskus palub abi!

Eesti Noorsootöö Keskus ootab noorteühenduste ideid ja mõtteid sügisese noortenädala korraldamiseks. Allpool lingitud dokumendis on konseptsiooniarutelu kokkuvõte, millele oodatakse kommentaare ja täiendusi (nii noortenädala enda kui seda lõpetava talgupäeva sisustamiseks) 19. maiks.

Dokumendi leiad siit

Lisainfot saad aadressilt ingrid.varavas@entk.ee

 

# Tegusad Eesti Noored kutsuvad Loomaaeda linna lilleliseks tegema

14. mail 2011 toimub Tallinna Loomaaias heategevuslik sündmus Linn Lilleliseks, mille korraldajaks on MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN). Üritusest on osa võtma oodatud ka Teie kooli õpilased. Linn Lilleliseks toimub juba viiendat aastat ning ettevõtmise peamiseks ülesandeks on kokku tuua tava- ja erivajadustega noored, et koos Loomaaeda ilusamaks teha.
Projekti Linn Lilleliseks idee sündis 2006. aasta sügisel Tallinnas TENi 13. regionaalsessioonil. See viidi ellu juba järgmisel kevadel, aastal 2007 ning alates sellest on igal kevadel noored koos teinud korda ühe kesklinna pargi.

Lisainfot leiab siit

 

# Euroopa Alkoholipoliitika Noortevõrgustik otsib abi koolituslaagrite korraldamisel

Euroopa Alkoholipoliitika Noortevõrgustik (APYN) soovib teha koostööd kahe koolituslaagri korraldamisel vahemikus september 2011 – detsember 2012. Kui tunned, et Sinu organisatsioon sooviks ja sobiks abistama, leiad lisainfot siit.
Abi pakkumise tähtaeg on 20. mail!

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: 24.-26.mail toimub Narvas noorsootöötajatele suunatud venekeelne koolitus teemal \”Kuidas ennetada sõltuvusainete tarvitamist?\” Koolituse eesmärgiks on anda noorsootöötajatele teadmisi ja oskusi enamlevinud sõltuvusainete kohta ning konkreetseid tööriistu ennetamaks sõltuvusainete tarbimist noorte seas. Üheskoos arutletakse koolituse käigus, mis on sõltuvushäirete tekkepõhjused; milline on noorsootöötaja roll noorte sõltuvushäirete ennetamisel; kuidas sõltuvusprobleeme ära tunda ja mida sellises olukorras ette võtta.

Loe koolituse kohta põhjalikumalt vene keeles SIIN
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 15.05.2011 SIIN
Lisainfohelle.kanep@archimedes.ee 

Koolitus toimub ESF programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” raames ning on rahastatud antud programmi vahenditest.

 

# OSALE: Koolitus \”Tule ütle sõna sekka\” 14. mail Tallinnas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub kõiki noori koolitusele, kus tutvustatakse noorte osaluse ideed, aidatakse koostada häid projektiideid ja räägitakse programmi Euroopa Noored demokraatiaprojektide ja noorteseminari võimalustest.
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Infoseminar lastevanematele: \”Maailma uksed valla?\” Seminari eesmärgiks on tuua kokku lapsevanemad (ja peresid ühendavad organisatsioonid) ning arutleda ühe päeva jooksul rahvusvahelise koostöö võimaluste ja väärtuste üle. Tutvustamisele tulevad laste, noorte ja täiskasvanute õpirändes osalemise senised head kogemused; vahetame mõtteid väliskoostöö ja „avatud maailma\” mõjust perele, koolile ja kogukonnale laiemalt.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Teaebepäev \”Turvaliselt välismaale tööle\” 
Aeg: 11 mai. kell 16:00
Koht: Jõhvi Kontserdimaja Pargi 40, Jõhvi
Teabepäevale on oodatud kõik välismaal töötamisest huvitatud noored.
Teabepäeva korraldamise eesmärgiks on välismaal töötamisega seotud küsimuste, tingumuste, võimaluste, reeglite ning halbade külgedega tutvustamine.
Töökeel: Eesti keel
Osalemine on tasuta!
Info ja Registreerimine: info@noortek.ee

 

# OSALE: Euroopa Noored koolitus \”Unistusest teostuseni\” 28. mail Tallinnas Koolitus aitab oma unistused teoks teha 18-25aastastel noortegruppidel, kel on huvi programmi Euroopa Noored võimaluste vastu ja plaan lähiajal ellu viia noortealgatuse või -vahetuse projekt. Kandideerimistähtaeg 11. mai. 
Lisainfo:
 http://euroopa.noored.ee/node/4700

 

# OSALE: Rajaleidja ning Valemivihik kutsuvad noori koomikseid joonistama! Konkursil osalemine on lihtne: joonista haridusliku ja/või tööalase sisuga koomiks ning saada see Rajaleidjale 15. maiks! Näiteks võib koomiksi sisuks olla lõpu- või sisseastumiseksamite, CV kirjutamise, erialavaliku, ettevõtte loomise vms teema. Koomiksi tegevus ning tegelased on osaleja enda otsustada ning tööl võib olla kuni 4 pilti, kuid ühel pildil peab kuidagi kajastuma Rajaleidja. 
Täpsemad konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiad aadressilt www.rajaleidja.ee/koomiks.

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

 

TÖÖPAKKUMINE: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd assistendile. 
?Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd täistööajaga assistendile, kelle tegevusalaks on Euroopa Sotsiaalfondi programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” koolitustegevuste praktiline korraldus, infoliikumise korraldus ning programmi juhi ja tegevusvaldkondade koordinaatorite assisteerimine SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos.
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palutakse saata hiljemalt 13. maiks 2011 aadressil: helle.kanep@archimedes.ee 
Lisainfo: http://mitteformaalne.ee/assets/files/Veebimaterjalid/Assistent.pdf

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
09.05 Vabariigi Valitsuse HIV ja AIDSI ennetamise komisjoni koosolekul Sotsiaalministeeriumis osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Maritnson
12.05 Karjääriteenuste Koostöökogu kohtumisel Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
12.05 toimub ENLi kontoris ENLi revisjonikomisjoni ja juhatuse kohtumine 
14.-15.05 Brüsselis, Belgias Euroopa Noortenädala raames toimuval struktureeritud dialoogi teemalisel üritusel osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, juhatuse liige Aleksandra Kamilova ning struktureeritud dialoogi sisreiikliku töörühma liige Marian Vares

Eelmisel nädalal:
02. mai – Noortega töötavate inimeste taustakontrolli regulatsiooni parendamise teemalisel kohtumisel Eesti Skautide Ühingus osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
03. mai – Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses toimuval noorsootöö nädala kontseptsiooniarutelul osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
05. mai – Tallinnas toimus ENLi noorte osaluskogude mentorlusprogrammis osalevate kohalike omavalitsuste noorsootöötajate infopäev, kus ENLi meeskonnast osalevad noorte osaluskogude koordinaator Anni Metstak ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
05. mai – ENLi mentorprogrammis osalevate KOVide infopäeva viisid läbi osaluskogude koordinaatorid Kristo Notton ja Anni Metstak, rohkem infot: http://www.noortekogud.ee/?page=111&qid=26 
05-08. mai – Antwerpenis, Belgias toimuval Euroopa Noortefoorumi Council of Members (COMEM) kohtumisel osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea 
07. mai – Keskerakonna Noortekogu kongressil Tallinnas Salme Kultuurikeskuses esines tervituskõnega ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
08. mai – Noorte Sotsiaaldemokraatide kongressil Tallinnas Kinos Artis esines tervituskõnega ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status