/ ENLi Teated 296

\"ENL\"

23. august 2011
ENLi Teated nr 296

\"\"

UUDISED

# ENLi suvekool toimub 9.-11. septembril!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 9.-11. septembril Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Registreerimine kestab 2. septembrini. 
Lisainfo, programm ja registreerimine siin
Facebooki leht ja täienev lisainfo siin

 

# ENL otsib noortepoliitika spetsialisti!

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi noortepoliitika spetsialisti leidmiseks, kelle ülesannete hulka kuuluvad noortevaldkonna seadusandluse monitooring ning analüüsimine, NLi esindajate tegevuse koordineerimine töögruppides ja ümarlaudades, noortepoliitiliste seisukohtade väljatöötamise koordineerimine, tutvustamine ja elluviimine, noortepoliitika alaste koolituste läbiviimine, koosolekute ja töögruppide juhtimine ja ENLi esindamine. 
Lisainfo siin

 

MAlgatuse 2011 võitis Nõmme malevarühm!

Nõmme malevarühm pälvis peavõidu piirkonna elanikele tasuta abistamisliini sisseseadmise eest. MAlgatuse projekt toimus juba neljandat suve ja kui eelmisel suvel tegi heategusid 18 malevarühma, kus malgatas 334 noort, siis sellel aastal malgatas üle Eesti juba 26 rühma ja 457 noort. Malgatus ehk maleva algatus on SA Õpilasmaleva, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel koordineeritav projekt, mille raames kutsutakse malevanoori omal algatusel midagi head ja ühiskonnale kasulikku organiseerima. 
Lisainfo:
 http://euroopa.noored.ee/node/4971

 

# Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd koolitusinfo spetsialistile!

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo pakub tööd koolitusinfo spetsialistile, kelle tegevusalaks on ESF programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” ja EL programmi Euroopa Noored koolitustegevuste info levitamine ning veebi www.mitteformaalne.ee edasiarendamine, igapäevane administreerimine ning turundus. 
Lisainfo siin

 

# Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum otsib enda meeskonda kommunikatsioonispetsialisti

Hea kirjutamisoskusega inimese vastutusalaks saab olema üle-Eestilise vastutustundliku ettevõtluse edendamise projekti välis- ja sisekommunikatsioon, projektis osalevate ettevõtetega ning meediaga suhtlemine, ürituste korraldamine. Töögraafik ja -koht soovi korral paindlikud. Kandideerimise tähtaeg reedel 26. augustil. 
Lisainfo
 marko@csr.ee ja http://www.csr.ee/10644

 

Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse 
Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Seekord soovib ÜRO leida erinevatele ametikohadele alla 32-aastaseid kõrgharidusega noori maailma eri riikidest, sealhulgas ka Eestist. 
Lisainfot leiab siit

 

COMMIT: Noored arengute keskmesse! 
Rahvusvahelise noortepäeva eel on rühmitus nimega International Year of Youth Strategy Partners alustanud kampaaniat COMMIT: Put Youth at the Heart of Development! Nüüd ootavad ja loodavad nad, et noored üle kogu maailma leiavad neid facebookist ning allkirjastavad nende palvekirja noortele üle maailma, et nad liituks mõne noorteorganisatsiooniga
Lisainfot ja ankeedi leiab siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Seminar \”Organisatsiooni koolitustegevuste planeerimine\” 9. septembril Tallinnas 
Seminari eesmärk on tutvustada koolitustegevuste planeerimise põhimõtteid ja organisatsioonide sisest koolitustegevuste strateegilist planeerimist. Osalema on oodatud noorsootöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes on huvitatud rohkem teada saama ning mõtisklema selle üle, miks, milleks ja kuidas oma organisatsiooni siseselt koolitustegevusi strateegilisemalt planeerida. Registreerimistähtaeg 4. september. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Koolitus \”Kultuuridevaheline õppimine – mis see olla võiks?\” 
Kes on inimene? Missugune ta on? Arusaamad inimese olemusest on oluline küsimus kultuuride uurimises. Missugused on rahvaste meelelaadide erinevused, mis on meelelaadi kujunemise põhjused, kuidas kujunevad selle pinnal üldsuhtumised rahvastesse, kultuuridesse?
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Koolitus \”Nõustamine ja oskuslik abistamine\” 21.-23. septembril ja 3. novembril Jõgevamaal ja Tartus 
Koolitusel arendatakse kuulamise, nõustamise ja suhtlemise oskusi ja teadmisi nii töös noortega kui laiemalt. Kandideerimise tähtaeg 11. september.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: koolitus „Puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse\” 
Koolitusel saadakse teadmised ja oskused puuetega noorte paremaks kaasamiseks noorsootöösse. Koolitusele on oodatud noorsootöötajad ja noortejuhid, kellel on soov puuetega noori enam kaasata või oma senist tööd nendega mitmekesistada ning arendada. Kandideerimise tähtaeg 1. september. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: koolitus „Multikulti noorsootöös ehk Noorsootöö roll eri kultuuritaustaga noorte koostegutsemise soodustamisel\” Koolitusel arutletakse selle üle, milline on noorsootöö ja noorsootöötaja roll eri kultuuritaustaga noorte koostoimimises, mõeldakse, kuidas paremini planeerida ja soodustada eri kultuuridest pärit noorte koostegutsemist ning avastatakse uusi võimalusi, kuidas toetada noorte kultuuridevahelist suhtlust ja õppimist läbi ühistegevuse. 
Kui soovid õppida läbi aktiivse kogemise ja arutelu, oma tööd mitmekesistada, muuta seda atraktiivsemaks ning efektiivsemaks ning toetada noori sallivaks kodanikuks kujunemisel, oled väga oodatud osalema! 
Koolitajad: Kristi Jüristo ja Margus Tarmo Pihlakas 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.2011 siit
Loe koolituse ja koolitajate kohta rohkem siit!

 

# OSALE: kaks koolitust teemal \”ANTI Liikumine ehk Algatused  Noorte Tööotsijate  Innustamiseks!\” Esimene koolitus toimus 17.-19. augustil Männisalu puhkekeskuses, teine koolitus toimub 13.-15. septembril Taevaskoja seminarimajas 
Kolme koolituspäeva jooksul uuritakse ühiselt: Kes ja kus on täna noored tööotsijad? Milline on minu tahe, motivatsioon ja võimalused kaasata noori tööotsijaid? Kus on minu võimalikud koostööpartnerid ja toetavad võrgustikud? 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm: Septembrikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.09.2011. 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIN!

 

# OSALE: 2+1 koolituspäeva formaadis koolitus \”Aktiivõppe meetodid noorsootöös\” Koolitusele ootame noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi, kes on oma igapäevatöös vahetus kokkupuutes noortega. Koolituse eesmärgiks on toetada osalejate mitmekülgset metoodilist võimekust, soodustada arusaamist aktiivõppe meetodite kasutamisvõimalustest ning luua eeldused aktiivõppe meetodite mitmekülgseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks noorsootöös. 
Koolitajad: Katrin Soidra-Zujev ja Reeda Tuula 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.11 SIIN! 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIT!

 

# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba\”. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?\” ja „Mis on noorsootöö?\”, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. septembril Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. septembril 2011. 
Projektide tüübid ehk alaprogrammid http://euroopa.noored.ee/voimalused

 

RAHASTAMINE: Sillamäe Lastekaitse Ühing kuulutab välja projektikonkursi \”Noore Vabatahtliku Tegevnädal\” Projekti raames üle Eesti läbiviidava Noore Vabatahtliku Tegevnädala tarbeks avame projektikonkursi praktilise väärtusega tegevuste toetamiseks. Eelistatud on noorte poolt ja noorte heaks loodud tegevused.
Täpsemad tingimused ja lisainfo:   http://www.sscw.ee/pages/et/avaleht.php

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
22.08 kell17:00 toimus ENLi kontoris 2011 II poolaasta tegevuste planeerimise koosolek kogu meeskonnale
23.08 11:00 kohtus ENLi tegevjuht Mailis Ostra EMSLi esindajaga 
23.-28.08 osaleb 6 liikmeline osaluskogude esindajate meeskond koosseisus Ivo Visak, Gerttu Aavik, Marek Mutli, Elen Tammet, Mariliis Maremäe ja Kadi Vahtra Tamperes toimuval noorte osaluse teemalisel seminaril, kus lisaks Eesti noortele on osalejaid ka Soomest, Norrast, Leedust, Rootsist ja Saksamaalt 
24.08 osaleb osaluskogude koordinaator Anni Metstak Aartika Puhkekeskuses toimuval Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva ja Ida-Soome Lääni vahelise noorsootööalase koostöölepingu raames ettekandega seminaril \”Noorte osalus ja kodanikualgatus.\” 
25.08 osalevad tegevjuht Mailis Ostra ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Praxise korraldatud kaasamise koolitusel Tallinnas

Eelmisel nädalal:
16.08 toimus ENLi kontoris koosolek noorte osaluse ja kaasamise tegevusplaani koostamiseks
18.08 kell 17:30 toimus ENLi kontoris juhatuse koosolek 
19.-21.08 toimus Vaibla Puhkekeskuses Osaluskogude suvekool

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status