/ Osale rahvusvahelises projektis “Youth4Democracy”!

Hei, noor!

Kas sa tunned huvi noorte poliitika vastu, meeldib meeskonnatöö, soovid tutvuda uute ning huvitavate inimestega ja ei ütleks ära võimalusest õppida tundma naaberriikide kultuure ja noortepoliitikat? Kui nii, siis just Sina võiksid olla üks neist, kes võtab osa septembris hoo sisse saavast projektist “Youth4Democracy”!

Tegemist on rahvusvahelise projektiga, kus Eesti (ENL ja Tartu Noortevolikogu), Läti, Leedu ja Poola Noorteühenduste Liitude ühise koostöö eesmärgiks on anda projektis osalejatele teadmised noorte poliitika toimimisest ja sellega seonduvatest valdkondadest nii Eestis kui ka naaberriikides.

Projekti raames pannakse igas riigis kokku viieliikmeline juhtrühm , kelle ülesandeks on ette valmistada ja ühtlasi ka osaleda õppevisiitidel partnerriikides. Õppevisiitide eesmärgiks on pakkuda võimalust tundma õppida naaberriikide kohalikku ja riiklikku noortepoliitikat, tutvuda teiste riikide töörühmadega, kohtuda isikutega, kes antud poliitikate taga on ja saada ka mõningaid kultuurilisi teadmisi iga riigi kohta.

Hilisemas projekti staadiumis luuakse ettekanne Eesti riigi noortepoliitikast, tehakse ettepanekud antud poliitika arendamiseks ning seda kõike esitatakse üleriigilisel konverentsil, kuhu on oodatud Eesti noorte osaluskogude ja noorteorganisatsioonide liikmed ja meie noortepoliitika maastikul tegutsevad isikud.

Kindlasti on tegemist ühe ainulaadse võimalusega, kui sul silmad peas säravad ja oled teotahteline, kohusetundlik noor, siis tule astu pardale! : ) 

Kõik reisimisega seonduvad kulud kaetakse 100%, v.a. siseriiklik transport.

Nõuded osalejatele:

  • Kuuluvus mõnda noorteorganisatsiooni või osaluskogusse;
  • 18-25 aastat vana;
  • huvi kohaliku/riikliku/EL noortepoliitika vastu ja mõningad teadmised sellest;
  • hea  inglise keele valdamine (kõik õppevisiidid on inglise keeles);
  • oled motiveeritud osalema projektis algusest lõpuni (11 kuud);
  • oled motiveeritud jagama projektikäigus omandatud teadmisi teistele noortele, et panustada Eesti noortepoliitika arengusse

 

 

Projekti ajaline raamistik:

·         oktoober 2011 – Eesti juhtrühma siseriiklik kohtumine, tutvumine, ettevalmistused projektiks ja õppevisiidiks

·         3.- 6. November 2011 – Projekti partnerite õppevisiit Leetu

·         9.- 11. Detsember 2011 – Projekti partnerite õppevisiit Lätti

·         13.-15. Jaanuar 2012 – Projekti partnerite õppevisiit Eestisse, mille ettevalmistusse on kaasatud terve juhtrühm!

·         10.-12. Veebruar 2012 – Projekti partnerite õppevisiit Poola

·         Veebuar – märts 2012 – projekti järeltegevused, tagasiside, kogemuste jagamine, tulemustest teavitamine.


Et kandideerida, palume Sul saata aadressile mnukka@gmail.com järgmine informatsioon ja vastused küsimustele: 


1) Ees- ning perekonnanimi;
2) Sünniaeg (päev/kuu/aasta);
3) Osaluskogu nimi, kuhu kuulud;
4) E-mail;
5) Telefon;

6) Elukoht (Linn/vald)
7) Kool + klass / töökoht – amet;
8) Dieedid ja/või allergiad, muud erilised vajadused/soovid, millest korraldajad peaksid teadlikud olema;
9) Põhjendus, miks just Sina oled sobivaim kandidaat;
10) Mis on Sinu tugevused, millega saad panustada meeskonnatöösse;

11) Kuidas hindad oma inglise keele oskust skaalal 1-5 (1-olematu; 5-väga hea).

 

Kui tundub, et see on midagi, mida Sulle väga teha meeldiks, siis saada oma informatsioon ülalmainitud aadressile 25. septembriks!

 

Küsimuste korral pöörduge Miko poole. 50 32 413


“Youth4Democracy” projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni poolt.
Antud veebileht kajastab konkreetse autori vaateid ja Euroopa Komisjoni ei saa pidada selle sisu eest vastutavaks.

 

logo.jpg

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status