/ ENLi Teated 304

\"ENL\"

18. oktoober 2011
ENLi Teated nr 304

\"\"

UUDISED

# ENLi meediakonverents \”Noored? Meedias? Eestis?\”

Neljapäeval, 20. oktoobril toimub Tallinna Botaanikaaia palmisaalis eelkõige noorteühenduste infotöötajatele suunatud konverents. Päeva jooksul räägitakse üle meediasuhtluse põhitõed, sotsiaalmeedia võlud ja valud ning uuritakse ühes ajakirjanikega, mismoodi siis ikkagi noorteühendus ja niisama noor Eestis meediasse pääseb. Kas tõesti peab korraldama piketi või skandaali? 
Lisainfo ja registreerimine siin

 

# ENLi osaluskogude koordinaatorid otsivad oma tiimi kujundajat!

Noortekogude ja noortevolikogude võrgustik on paari aastaga tublisti kasvanud, meil toimub palju erinevaid tegevusi ja üritusi, mis vajavad atraktiivset pakendamist 
Vaata lähemalt siit

 

# Stardiplats.ee ootab tagasisidet!

Küsitlus koosneb kahest osast, esiteks oodatakse teie tagasisidet Stardiplatsis Abimaterjalide all oleva informatsiooni kohta ning teiseks palutakse teil läbi teha mõningad tegevused ning oodatakse tagasisidet kasutatavuse ning edasiarenduse ideede osas. 
Lisainfo ja küsimustiku leiad siit

 

# Tänavusel Põlvamaa noortekonverentsil on rahvusvaheline mõõde

Iga-aastane maakonna noortekonverents võtab tänavu rahvusvahelise mõõtme, toimudes n-ö kaks ühes projektina. Noortekonverentsi toimumise ajal, mis tänavu leiab aset Moostes, on kogu mõisakompleks täis saksa, eesti ja ukraina noori, kelle koostöökohtumisest sünnibki konverents.
Pressiteate täisteksti leiad siit

 

# Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tunnustusauhindade konkursi „Suured teod\”

Kui oled märganud pealinnas mõnda põnevat, atraktiivset, uudset tegevust, mida korraldavad nii noored ise kui ka erinevad eraisikud, asutused või organisatsioonid noortele, siis ära kõhkle, vaid pane see hea ettevõtmine kirja ja saada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse. 
Ankeedi leiad siin

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

 

# OSALE: TalveAkadeemia 2012 artiklikonkursi lõpuni on jäänud 2 nädalat
TalveAkadeemia 2012 artiklikonkursi lõpuni on jäänud 2 nädalat (konkursi ametlik lõpuaeg on 31. oktoober). Sellest johtub, et veel on aega haarata pastaka  ja paberi või siis sülearvuti järele ning kirjutada valmis üks lühiartikkel jätkusuutliku arengu teemal.  Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna mõiste kirjeldab arengut, mis rahuldab meie praegused vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ning elukvaliteedi. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: koolitus \”Mitmekesisus noorsootöös – Kõik erinevad! Kõik võrdsed?\” edasijõudnutele!
Koolituse eesmärgiks on jätkata mitmekesisuse teema käsitlemist ja arutleda, miks on oluline seda teemat mõista ja  igapäevases noorsootöös esile tõsta. Koolitus pakub eelkõige praktilisi näiteid, kuidas astuda samm lähemale erinevuste väärtustamisele ning kuidas mitmekesisuse teemat oma töösse paremini lõimida. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Rahataotluse koostamise kunst ja tehnikad\”
Koolitus sobib Teile, kui olete täiesti algaja, koostanud paar projekti või lihtsalt ei ole oma oskustes 100% kindel. Koolituse käigus keskendume sagedamini esinevatele rahataotluse punktidele s.h. kuidas põhjendada projekti vajalikkust, kuidas sõnastada eesmärke korrektselt, miks on oluline koostada detailset ajakava korrektselt, kuidas hinnata riske ning teha eelarvet.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Lipu Selts kutsuvad osalema Eesti lipu teemalistel konkurssidel
Noored saavad oma loovust väljendada foto-, video- ja arvutijoonistuste kaudu. Fotosid, joonistusi ja videoid saab saata kuni 4. novembrini 2011 a. Konkursile laekunud töödest valib professionaalidest ja ekspertidest koosnev žürii välja parimad. Auhindamine toimub 18. novembril Tallinnas. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kodanikupäeva esseekonkurss noortele
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja 2011. aasta kodanikupäeva esseekonkursi „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?\”, mille raames oodatakse 7.-12. klasside õpilaste esseesid.  
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Kõne- ja väitlusoskused MTÜ juhile\”
Juhi töö pärisosa on suhtlemine. Kuulame ja innustame oma töötajaid ja vabatahtlikke, esindame missiooni ja väärtuseid liikmete ees, veename rahastajaid ja koostööpartnereid, esitleme oma töö tulemusi konverentsidel. Koolitusel jagab koolitaja, MTÜ Eesti Väitlusselts tegevjuht, Margo Loor oma tähelepanekuid ja kogemusi selle kohta, kuidas juhina edukalt kasutada suhtlemis-, kõne- ja väitlusoskuseid. Vaatame, kuidas ise esinedes olla selge ja mõjuv ning kuidas korraldada diskussioone ja väitluseid oma organisatsiooni üritustel. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Ajujahi projektide esitamise tähtaeg juba 25. oktoobril, koolitus 19. oktoobril
Sul on lahe äriidee ja suur tahtmine ettevõtlust proovida?
Tule osale ettevõtluskonkursil Ajujaht ja pane ennast proovile! 
Lisainfot projektikonkursi kohta siit, koolituse kohta siit

 

# OSALE: Showcase „IN ACTION 2009-2011\” 
Showcase „ IN ACTION 2009-2011\”on vaid mõneks tunniks tekkiv füüsiline suhtluskeskkond salongis Shahmatt. Suhtluskeskkonna tekkimise aeg 5. november kell 10.00 -17.00. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Osale essee- ja fotokonkursil \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva. Eelnevaga seoses korraldab MTÜ Lastekaitse Liit essee- ja fotokonkursi teemal \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kirjandi- ja esseevõistlus noortele \”Minu elu kutse\”
Iga hea plaani aluseks läbimõeldud tegevused, nii ka oma tulevikuvalikute tegemisel. Kirjandi- ja esseevõistlus \”Minu elu kutse\” annab Sulle võimaluse enesesse vaadata ja analüüsida, kes ma olen, mis mulle teha meeldib ning mida ma tulevikus tahan teha? Kui oled 15.-19. a noor, siis oled oodatud osalema! Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb Sinu nägemust oma tulevikuplaanidest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortekonverents Lahe Koolipäev kutsub osalema!
Noortekonverentsil otsime seekord vastust küsimusele \”Kas olen küllalt pöörane?\” Taaskord on Sul võimalus tutvuda üle Eesti kokku tulnud rohkem kui poole tuhande õpilasega ning panna kõrva taha mõtteid ja ideid Eesti tipptegijatelt, kes kõik 3. novembril Pärnu Kontserdimaja lavale astuvad. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Maakondlik karjääripäev \”Tean, kuhu lähen!\” Narvas
Karjääripäeval on võimalus saada infot ja nõustamist õppimis- ja töövõimaluste kohta nii kodu- kui välismaal. Kogu päeva vältel on avatud erinevad töötoad, kus asjakohast informatsiooni saavad nii õpilased kui õpetajad. Ürituse eesmärgiks on jagada infot ja aidata kaasa mõelda, kuidas kõige paremini enda seatud eesmärkideni jõuda ning kuidas oma elu ja karjääri planeerida. 
Lisainfot siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Avanes EL maailmahariduse rahastusvoor + koolitus

1. oktoobril avanes Euroopa Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks(EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust. 
Lisainfo siin

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

17.10 kohtusid noortepoliitika juht Edgar Rootalu, tegevjuht Mailis Ostra ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Töötukassa esindajatega ning ühiselt arutati projekti MOBI noortepärasemaks muutmist. Lepiti kokku, et detsembri alguseks pannakse kokku nimekiri KOVidest, kus kevadel keskendutakse noorte tööpuudusele. Ühtlasi saadavad ENLi esindajad Töötukassale sisendiks Osaluskohvikute raames toimuvate noorte tööhõive arutelude tulemused.
19.10 osalevad noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann ja tegevjuht Mailis Ostra Praxise mõttehommikul \”Noorsootöö – omavalitsuste kohustus või võimalus?\” 
20.10 osaleb osaluskogude koordinaator Anni Metstak noorsootöötaja kutsestandardi uuendamise töörühma kohtumisel 
20.-27.10 osaleb Eesti ja Eesti noorte esindajana Külli Park EL-Hiina Noorteaasta Lõputseremoonial Pekingis. Külli on ühtlasi ka Osaluskogude Esinduskoja liige.
21.-23.10 toimub ENLi meeskonna väljasõit Hiiumaale, kus leitakse lahendused liikmevaldkonna puudujääkidele ja pannakse kokku esialgne 2012. a tegevuskava. 
23.-30.10 osaleb ENL vilistlane ja vabatahtlik Pille-Riin Raudsepp Põlvamaa noortekonverentsil Noored Demokraatia ja Demokraatia Noorte Jaoks toimuval paneeldiskussioonil ning noorte infomessil Valikute Tänav

 

Eelmisel nädalal:

8.-11.10 Portugalis Portimaos toimunud rahvusvahelisel seminaril \”DYPALL: Developing Youth Participation at Local Level\” seminaril osales ENLi poolt osaluskogude koordinaator Anni Metstak ja Haaslava valla kultuuritöötaja Pille-Riin Raudsepp, esindatud oli ka Maidla Noortevolikogu esindaja Karmen Raik  
10.-11.10 osales projektijuht Kristo Peterson ENTK KOVide noorsootöö kvaliteedi välishindajate koolitusel
10.10 kohtusid ENLi juhatus ja tegevjuht Mailis Ostra E3 kokkusaamisel EÜLi ja EÕELi esindajatega. Kaardistati ühised teemad, nt noorte tööhõive ja karjäärivaliku küsimused; arutati noorteühenduste aastatoetuse süsteemi nõrkusi ning otsustati koostada ühine tegevuskava
13.10 osalesid osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton ning ENLi tegevjuht Mailis Ostra ENTKs osaluskogude teemalisel koosolekul, kus koordinaatorid tegid ülevaate 2011 aasta projekti tegevustest. Ühiselt arutati ka järgmise aasta tegevusi. ENTK näeb osaluskogude projekti tulevikus isetoimivana, mitte keskselt rahastatavana.
14.10 kohtusid tegevjuht Mailis Ostra, noortepoliitika töötajad Edgar Rootalu ja Teele Tõnismann ning avalike suhete spetsialist Karl Hallik ENTK esindajatega. Kohtumisel käisime üle koostööpunktid ja leppisime kokku edaspidise suhtluse nn reeglites. Leppisime kokku, et järgmise aasta alguses võtame kriitiliselt ette Noortepäeva kontseptsiooni.  

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status