/ ENLi Teated 306

\"ENL\"

1. november 2011
ENLi Teated nr 306

\"\"

UUDISED

# Käimas on registreerimine TEDxTartule!

Taas on võimalus osaleda TEDxTartu konverentsil! Soovime korraldada meeldejääva ürituse, mis pakuks uusi mõtteid, annaks võimaluse kuulda silmapaistvaid ideid ja kogeda inspireerivat õhkkonda. Registreerimine on avatud 6. novembrini.
Loe lisaks ja registreeru siin

 

# Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku!

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koos enamiku kolleegidega teistest riikidest usub, et see otsus vähendab noorte võimalusi ja eraldi programmiga jätkamine on noortele oluline. 
Loe lisaks ja liitu üleskutsega siin

 

# Stardiplats.ee ootab tagasisidet!

Küsitlus koosneb kahest osast, esiteks oodatakse teie tagasisidet Stardiplatsis Abimaterjalide all oleva informatsiooni kohta ning teiseks palutakse teil läbi teha mõningad tegevused ning oodatakse tagasisidet kasutatavuse ning edasiarenduse ideede osas. Kõikide vastanute vahel loosib Stardiplats välja frisbeed ja Coca-Cola Plaza kinkekaardid 
Lisainfo ja küsimustiku leiad siit

 

# Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tunnustusauhindade konkursi „Suured teod\”

Kui oled märganud pealinnas mõnda põnevat, atraktiivset, uudset tegevust, mida korraldavad nii noored ise kui ka erinevad eraisikud, asutused või organisatsioonid noortele, siis ära kõhkle, vaid pane see hea ettevõtmine kirja ja saada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse. 
Ankeedi leiad siin

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: TalveAkadeemia 2012 artiklikonkurssi pikendati!
TalveAkadeemia 2012 artiklikonkursi tähtaega pikendati 14. novembrini. Sellest johtub, et veel on aega haarata pastaka  ja paberi või siis sülearvuti järele ning kirjutada valmis üks lühiartikkel jätkusuutliku arengu teemal.  Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna mõiste kirjeldab arengut, mis rahuldab meie praegused vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ning elukvaliteedi. 
Lisainfot siit


# OSALE: Koolitus \”Ettevõtlikkuse temaatika noorsootöös – tabud, võimalused ja väärtused\”
Koolituse eesmärgiks on mõelda läbi ja jõuda arusaamisele, millisel moel on võimalik toetada noortes ettevõtlikkust ja kuidas aidata noortel tunda endas ära ettevõtlikkust toetavad oskused ja iseloomuomadused, et haarata kinni erinevatest eneseteostusvõimalustest.
Lisainfot siit


# OSALE: Koolitus \”Kriisisekkumine noorsootöös\”
Koolitusel keskendutakse traumaatilisele kriisile ja kriisisekkumisele töös noortega. Tegemist on sissejuhatava koolitusega kriisikäitumise ja -sekkumise olemusse, koolitusel tuuakse praktilisi näiteid igapäevatööst.  Antud koolitusel aga ei käsitleta praktilisi sekkumistehnikaid ja taktikaid ning arengukriiside eripärast tulenevaid konflikte ja probleemilahendust. 
Lisainfot siit


# OSALE: Avalda oma mõtteid Novus Spectrumi esseekonkursil!
Noorte omaalgatuslikul grupil Novus Spectrum: noored ja demokraatia on rõõm välja kuulutada esseekonkursskõikidele 18 – 26 aastastele kirjutamishuvilistele! 
Lisainfot siit


# OSALE: Koolitus \”Huviharidus muutuvas maailmas: kuidas ellu jääda?\”
Koolituse eesmärgiks on huviharidustöötaja rolli vaatlemine muutuvas maailmas: kuidas aitab noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevus ellu jääda ja areneda?   
Lisainfot siit


# OSALE: Koolitus: Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada
Koolituspäeval vaadatakse läbi kõik tähtsamad fondid ja konkursid (üle 40), millest Te võite raha taotleda ning tutvustatakse olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis Teie taotluse läbimineku tõenäosust suurendavad. Koolituse edukal läbimisel on Teile endale sobivatest rahastusvõimalustest ning nende kasutamisest selge pilt. 
Lisainfot siit


# OSALE: koolitus \”Mitmekesisus noorsootöös – Kõik erinevad! Kõik võrdsed?\” edasijõudnutele!
Koolituse eesmärgiks on jätkata mitmekesisuse teema käsitlemist ja arutleda, miks on oluline seda teemat mõista ja  igapäevases noorsootöös esile tõsta. Koolitus pakub eelkõige praktilisi näiteid, kuidas astuda samm lähemale erinevuste väärtustamisele ning kuidas mitmekesisuse teemat oma töösse paremini lõimida. 
Lisainfot siit


# OSALE: Koolitus \”Rahataotluse koostamise kunst ja tehnikad\”
Koolitus sobib Teile, kui olete täiesti algaja, koostanud paar projekti või lihtsalt ei ole oma oskustes 100% kindel. Koolituse käigus keskendume sagedamini esinevatele rahataotluse punktidele s.h. kuidas põhjendada projekti vajalikkust, kuidas sõnastada eesmärke korrektselt, miks on oluline koostada detailset ajakava korrektselt, kuidas hinnata riske ning teha eelarvet.
Lisainfot siit


# OSALE: Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Lipu Selts kutsuvad osalema Eesti lipu teemalistel konkurssidel
Noored saavad oma loovust väljendada foto-, video- ja arvutijoonistuste kaudu. Fotosid, joonistusi ja videoid saab saata kuni 4. novembrini 2011 a. Konkursile laekunud töödest valib professionaalidest ja ekspertidest koosnev žürii välja parimad. Auhindamine toimub 18. novembril Tallinnas. 
Lisainfot siit


# OSALE: Kodanikupäeva esseekonkurss noortele
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja 2011. aasta kodanikupäeva esseekonkursi „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“, mille raames oodatakse 7.-12. klasside õpilaste esseesid.  
Lisainfot siit


# OSALE: Osale essee- ja fotokonkursil \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva. Eelnevaga seoses korraldab MTÜ Lastekaitse Liit essee- ja fotokonkursi teemal \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Lisainfot siit


# OSALE: Kirjandi- ja esseevõistlus noortele \”Minu elu kutse\”
Iga hea plaani aluseks läbimõeldud tegevused, nii ka oma tulevikuvalikute tegemisel. Kirjandi- ja esseevõistlus \”Minu elu kutse\” annab Sulle võimaluse enesesse vaadata ja analüüsida, kes ma olen, mis mulle teha meeldib ning mida ma tulevikus tahan teha? Kui oled 15.-19. a noor, siis oled oodatud osalema! Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb Sinu nägemust oma tulevikuplaanidest.
Lisainfot siit


# OSALE: Noortekonverents Lahe Koolipäev kutsub osalema!
Noortekonverentsil otsime seekord vastust küsimusele “Kas olen küllalt pöörane?” Taaskord on Sul võimalus tutvuda üle Eesti kokku tulnud rohkem kui poole tuhande õpilasega ning panna kõrva taha mõtteid ja ideid Eesti tipptegijatelt, kes kõik 3. novembril Pärnu Kontserdimaja lavale astuvad. 
Lisainfot siit


RAHASTAMINE: Avanes EL maailmahariduse rahastusvoor + koolitus

1. oktoobril avanes Euroopa Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks(EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust. 
Lisainfo siin

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
31.10 toimus Läänemaal ENLi osaluskogude visioonidokumendi koosolek
1.11 toimus ENLi kontoris ENLi osaluskogude visioonidokumendi koosolek 
2.11 
Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastavad Tartumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
3.11
 tegevjuht Mailis Ostra ja noortepoliitika juht Edgar Rootalu osalevad EMSLi liikmeklubi kohtumisel kell 17:00 (vt  http://www.ngo.ee/liikmeklubi)
3.-7.11
 osaleb noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann Leedus Y4D projekti väljasõidul 
4.11
 Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastavad Pärnumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega. Paralleelselt kohtub Osaluskohviku projektijuht Liina Rüütel Pärnumaa Osaluskohviku meeskonnaga 
4.-5.11
 tegevjuht Mailis Ostra, juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova, struktureeritud dialoogi projektijuht ja konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson, noortepoliitika juht Edgar Rootalu ja juhatuse liige Martin Kirs on visiidil Soomes, kus kohtutakse Soome noorteühenduste katusega Allianssi. 
5.11 osaleb tegevjuht Mailis Ostra partnerorganisatsiooni EÕEL üldkoosoleku ballil
6.11 osaleb noortepoliitika juht Edgar Rootalu partnerorganisatsiooni EÕEL üldkoosolekul

 

Eelmisel nädalal:
24.10 osales osaluskohviku projektijuht Liina Rüütel \”Hea eeskuju 2011\” žüriis
24.10 toimus ENLi kontoris ENLi liikmete ümarlaud struktuurimuudatuste ja 2012 tegevuskava teemadel 
24.-25.10 osales Noorsootöötaja kutsekomisjoni töös kutsekomisjoni liige Anni Metstak
26.10 Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Ida-Virumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega. Paralleelselt kohtus Osaluskohviku projektijuht Liina Rüütel Ida-Virumaa Osaluskohviku meeskonnaga
28.10 Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Järvamaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega 
28.-30.10 osales juhatuse esimehe kt Aleksandra Kamilova Brüsselis Euroopa Noortefoorumi mitte-formaalse hariduse töögrupi kohtumisel 
29.10 toimus üleriigiliselt 1. detsembril toimuvate Osaluskohvikute maakondlike koordinaatorite koolituspäev ENLi kontoris 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status