/ Kandideeri ENLi revisjonikomisjoni!

 

Head liikmed,
Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja revisjonikomisjoni koosseisu 2011-2013 valimised, seega kutsume teid ülesse esitama oma kandidaate. 
Revisjonikomisjoni roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras.

Revisjonikomisjoni ülesanded (ENLi põhikiri, pt 9.2):

9.2.1 kontrollida ENLi tegevuse õiguspärasust;
9.2.2 anda hinnang liidu tegevuse otstarbekusele;
9.2.3 eelarvedistsipliini ja eelarvevahendite kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse kontrollimine.
9.3 Revisjonikomisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus tutvuda hinnangu andmiseks vajalike ENLi tegevust puudutavate dokumentidega ning nõuda selgitusi ja informatsiooni ENLI juhatuse ja nõukogu liikmetelt.

Vastavalt ENLi põhikirjale kuulub revisjonikomisjoni 3 liiget.


Kandideerimistingimused:

Kandideerida saavad ENLi liikmesorganisatsioonide liikmed;

Kandideerimiseks palume esitada juhatusele (juhatus@enl.ee):

1) Avaldus;
2) Curriculum Vitae;
3) Kandidaadi ülesseadva liikmesorganisatsiooni juhatuse nõusolek kandidaadi kandidatuuri esitamise kohta;
4) Kirjalik selgitus vabas vormis liikmesorganisatsiooni poolt, miks kandidaat sobib ENLi revisjonikomisjoni liikmeks. Kandidaatidel on üldkoosolekul osalemine kohustuslik, et esitada end liikmetele(max 5 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 18. november 2011!


Lisainfo ENLi tegevjuhilt Mailis Ostralt (mailis@enl.ee, 5624 1793).

Parimate soovidega,
Sandra Kamilova

Juhatuse liige
Eesti Noorteühenduste Liit

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status