/ ENLi Teated 315

\"ENL\"

17. jaanuar 2012
ENLi Teated nr 315

\"\"

UUDISED

# Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi OSALUSKOGUDE KOORDINAATORI (Põhja-Eesti) leidmiseks

ENL täiendab meeskonda kahe tubli töötaja võrra. Kui leiad, et Sinust võiks saada see, kes aitab osaluskogudel Eestis õitseda, siis võta meiega ühendust!
Loe lisaks siit

 

# Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi OSALUSKOGUDE KOORDINAATORI (Lõuna-Eesti) leidmiseks

ENL täiendab meeskonda kahe tubli töötaja võrra. Kui leiad, et Sinust võiks saada see, kes aitab osaluskogudel Eestis õitseda, siis võta meiega ühendust!
Loe lisaks siit

 

# Eesti Noorteühenduste Liit toetab Eesti Üliõpilaskondade Liidu üleskutset vaadata üle ja teha vajalikke parandusi vastu võetavas kõrgharidusreformis

ENL ootab, et kõrgharidusreformi ellu viimisel arvestatakse ka Eesti noorte reaalset hetkeseisu, mis lisaks õppimisele hõlmab transporti kodulinnast ülikoolilinna, üüri ja kommunaalkulusid ülikooli juures ning muid elamiseks vajalikke väljaminekuid. 
Loe lisaks siit

 

# Tartumaa noorte nägemus oma karjäärivalikutest

Tartu Kutsehariduskeskus koostöös mittetulundusühinguga Partnership for Active Learning viis 2011. aasta lõpus ellu projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada? Protsessdraama töötoad Tartumaa gümnaasiumilõpetajatele\”. 
Loe lisaks siit

 

# ENTK otsib noorteinfo koostööpartnereid

Eesti Noorsootöö Keskus koondab noorteinfo korraldamise ja vahendamisega seotud asutuste  kontakte, eesmärgiga kaardistada noorteinfo valdkonnas tegutsevad asutused, mis võimaldab paremini kavandada asutuste omavahelist koostööd ja infovahetust, määratleda selgemalt noorteinfo arendajad ja infopunktid, luua selgemad koostöösuhted infovaldkonna arendamiseks, noorteinfo liikumise juhtimiseks ja paremaks infoteenuste pakkumiseks noortele. 
Loe lisaks siit

 

Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega, mis vähendab noorte võimalusi oma projektidele toetust saada. Liitu Facebook´i lehega Youth in Action Ambassadors ja jaga teistega oma mõtteid programmi Euroopa Noored projektidest ja toetusest eraldiseisvale noorteprogrammile. Teavita oma seisukohast ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuid. 
Loe lisaks siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Tallinna linna noortevolikogu Logokonkurss!
ENLi värskeim liige – Tallinna linna noortevolikogu – kutsub tegusaid ja loomingulisi noori vanuses 14-30a osalema noortevolikogu LOGO loomises. Tööde esitamise tähtaeg – 18. veebruar 2012. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Eesti Noorte Foorum: Ideest sünnib muutus
27. jaanuaril toimub aasta suurim noortekonverents nimega Eesti Noorte Foorum. Juba neljanda foorumi peateemaks on „Ideest sünnib muutus\”. Üritus leiab aset Tallinna Tehnikaülikoolis algusega kell 10:00. Kohale on oodatud 500 noort üle Eesti erinevatest koolidest ja ülikoolidest. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Ida-Virumaa Noortefoorum \”Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole\”
17.02.2012 algusega kl 11:00 viib Sillamäe Lastekaitse Ühing läbi Ida-Virumaa Noortefoorumi „\”Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole\”, mille eesmärgiks on edendada dialoogi ja koostööd noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma enda ümber toimuvast ja osalema otsustusprotsessides. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Seksuaalsus meis ja meie ümber\”
Kahepäevase koolituse käigus tegeleme läbi aktiivmeetodite oma seksuaalsusega ning püüame paremini mõista ja toime tulla meid ümbritsevate inimeste seksuaalsusega. Meie tunded, mõtted ja kogemused on aluseks sellele, kuidas me seksuaalteemadesse suhtume ning neid edasi anname. Koolitusel arutame, kuidas saame noori, kellega oma töös kokku puutume, suunata turvalisema seksuaalkäitumise juurde.
Lisainfot siit

 

# OSALE: GoAdventure koostöös Tallinna noorte infokeskusega korraldab tasuta õpilasvahetusprogrammi seminari!
GoAdventure koostöös Tallinna noorte infokeskusega korraldab 19.01.2012 tasuta õpilasvahetusprogrammi seminari, kus räägitakse keskkoolinoorte õppimisvõimalustest välismaal, tutvustatakse erinevaid riike, kuhu õppima minna, räägitakse tingimustest ja võimalustest! Seminar toimub Suur-Ameerika 35 Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuses kell 16.00-17.00. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programmi Euroopa Noored venekeelne infoseminar – ??????????? ????????? ???????? ?????? 23 ??????
23.jaanuaril toimub Narvas programmi Euroopa Noored venekeelne infoseminar. Seminaril tutvustatakse programmi Euroopa Noored rahastusvõimalusi ja muudatusi taotlemises aastal 2012 ning nõustatakse projektiideid. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. veebruaril 
Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruaril, taotluse saab esitada uudsel e-vormil. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
16.01 osales noortepoliitika spetisalist Teele Tõnismann HTMi korraldatud seminaril \”Erasmus for All\”
17.01 osales avalike suhete spetsialist Karl Hallik ENTK korraldatud Noorsootöötaja kutsestandardi koosolekul
17.01 esines noortepoliitika juht Edgar Rootalu Töötukassa korraldatud mobiilse nõustamise seminaril
17.01 toimub ENLi kontoris välissuhete vabatahtliku Sandra Kamilova eestvedamisel Youth in Action ümarlaud

 

Eelmisel nädalal:
09.01 osales juhatuse esimees Mailis Ostra TSNA rahastamise infoseminaril
11.01 osalesid juhatuse esimees Mailis Ostra ja noortepoliitika spetsialist Telle Tõnismann ENEbi infoseminaril
12.-15.01 külastas Eestit ja ENLi Poola, Leedu ja Läti Y4D gruppide esindus. ENLi esindas noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann
12.01 tutvustas avalike suhete spetsialist Karl Hallik Pedasel Tallinna linna noortekeskuste töötajate ja noorsootööametnike talvisel ühisseminaril ENLi 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status