/ Kandideeri Rapla Valla Noortevolikogu liikmeks

 

Rapla Valla Noortevolikogu (RVNV) on 5 kuni 15-liikmeline Rapla valla noorte esinduskogu.

Kolmel Rapla valla noorel on suurepärane võimalus noortevolikoguga liituda ja seeläbi kohalike noorte heaolusse ja arengusse oma panus anda!

RVNV tegevuse valdkonnad

(1) RVNV tegeleb Rapla valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu ja Rapla valla õigusaktide suhtes ning nende esitamisega vallavolikogule.

(2) RVNV vaatab läbi tema liikmete tõstatatud või talle suunatud noorte elu puudutavaid küsimusi ning esitab vallavolikogule ja -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

(3) RVNV tegevusvaldkonda kuulub:

1) noorsootöös osalemine;

2) noorsootöö koordineerimisele kaasaaitamine;

3) noorte huvide kaitsmine ja esindamine;

4) noorte osaluse suurendamine valla elu koordineerimisel;

5) RVNV liikmete koolitused;

6) kodanikualgatuse arendamine;

7) koostöö teiste valdade noorte volikogudega.

*Noortevolikogu uue liikme mandaat kehtib 2013 aasta septembrini! Tutvu ka noortevolikogu PÕHIKIRJAGA.

Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–26 aastat, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas.

Kandideerimine toimub kuni 22. veebruarini. 

ANKEET 

Noortevolikogu kohta saab lisainfot: http://raplanoored.wordpress.com/

Küsimuste korral: Triin Roos, RVNV esimees, triin.roos@eesti.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status